Hjemmekontor - nye regler

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Foretaksrett 1
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Annet 1
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 800,- Ansatt i medlemsbedrift: 800,- Normalpris: 1200,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 800,- Ansatt i medlemsbedrift: 800,- Normalpris: 1200,- *eks. mva på nettkurs og servering
Bruk av hjemmekontor har økt betydelig de siste årene og i enkelte yrker har så mange som over 50% mulighet til å jobbe hjemmefra. Det reiser seg mange spørsmål i denne sammenheng. Hva gjelder med tanke på arbeidstid og arbeidsmiljø. Hva med nødvendig utstyr og HMS? Hva hvis hjemmekontoret befinner seg på hytta eller i utlandet? Kurset er publisert i 2022.
Del:

Fra og med 1. juli 2022 gjelder det nye regler om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem. Her fremgår det blant annet at hjemmekontorordninger normalt skal formaliseres i skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Hvordan en slik avtale bør se ut og hva reglene ellers går ut på går vi igjennom på dette kurset.

Målgruppe

Kurset retter seg mot alle som arbeider med lønns og HR, enten for bedriftens egne ansatte eller for regnskapskontorets kunder.

Innhold

Hvorfor nye regler om hjemmekontor

Omfanget av hjemmekontor i dag

Hva går endringene ut på

 • Forskriftens virkeområde 

- Hva med arbeid som utføres andre steder, eller i utlandet

 • Hva skal den skriftlige avtalen regulere

- Eksempel på hjemmekontoravtale

 • Arbeidsmiljøet

- Ansvar for utstyr, tilrettelegging osv

 • Arbeidstid
 • Arbeidstilsynets kompetanse 
 • Enkelte kritiske bemerkninger til hva forskriften ikke regulerer

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs, med bruk av eksempler og illustrasjoner fra rettspraksis. Som kontrollfunksjon vil kurssekvensen avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 800,-
Ansatt i medlemsbedrift: 800,-
Normalpris: 1200,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Harald Breivik
  Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat