Lønn og skatt 2022 - nyheter og aktuelle temaer

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 5
  Klokke Created with Sketch.
 • Rettsl. 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 5
  Klokke Created with Sketch.
 • Foretaksrett 2
  Klokke Created with Sketch.
14.12.2022
09.00-16.00
Nationaltheatret Konferansesenter
Haakon VIIs gate 9, 0161 OSLO
www.ksagenda.no
Medlem: 3300,- Ansatt i medlemsbedrift: 3500,- Normalpris: 4300,-
Nationaltheatret Konferansesenter
Haakon VIIs gate 9, 0161 OSLO
www.ksagenda.no
Reglene på lønnsområdet endres hvert eneste år og det kan være vanskelig å få med seg alt. Vi ser nærmere på det som er viktig å vite, ikke minst med tanke på at vi har vært gjennom en lang periode med regelendringer og tilpasninger knyttet til koronapandemien. Vi ser på gjeldende permitteringsregler, hjemmekontor-regelverket, nye pensjonsregler, lite kjente utfordringer innenfor arbeidsgiveravgiften og andre forhold du bør kjenne til.
Del:

Formålet med dette kurset er å gjennomgå alle vesentlige regelendringer som har med lønn å gjøre, slik at du som jobber med faget skal være trygg på at du er oppdatert.  

Målgruppe

Kurset er laget for deg som arbeider med lønn og lønnsspørsmål, enten du arbeider som regnskapsfører i et byrå eller som lønnsmedarbeider i privat eller offentlig sektor. Dette kurset sikrer at du har fått med deg alle viktige endringer og oppdateringer for 2022.  

Innhold

 • Midlertidige regler ifm korona avvikles, herunder
  - Permittering
  - Lønnspliktperiode 
 • Nye regler om hjemmekontor 
 • Forbud mot kontant utbetaling av lønn 
 • Nye pensjonsregler 
 • Nye satser
  - Statens reiseregulativ
  - Firmabil, bilgodtgjørelse og kost- og losji
  - Normrente, grunnbeløpet i folketrygden mv 
 • Arbeidsgiveravgift
  - Ny soneinndeling
  - Ambulerende virksomhet og hjemmekontor
  - Foretak i økonomiske vanskeligheter 
 • Naturalytelser
  - Skattefrie aksjerabatter fjernes
  - Nye regler om skatt på ansatteopsjoner i oppstartselskaper
  - Skattefritak for førerkort og norskkurs
  - Dekning av elbillading og ladestasjon hjemme 
 • Nye krav til rapportering på a-meldingen 
 • Dokumentasjon av unntak fra norsk trygdemedlemsskap  
 • Endring i frister ved rapportering på RF 1198 og 1199 
 • Dommer og uttalelser
  - HR-dom om trekk i lønn ved feilutbetalinger
  - Dom om trekk i tips for å betale arbeidsgiveravgift
  - Prinsipputtalelse om aksjeincentivmodell – Kruse Smith 
 • Forslag om regelendringer for 2023
   

Gjennomføring

Forelesning hvor mange av temaene illustreres ved bruk av praktiske eksempler. Kursdokumentasjonen er fyldig og laget for å kunne brukes som et praktisk oppslagsverk i etterkant av kurset.

Pris

Medlem: 3300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3500,-
Normalpris: 4300,-

 • Portrett av Harald Breivik
  Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat