!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

MVA - fradragsrett, viderefaktuering, uttak, inn-/utførsel

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Skatt 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 7
  Klokke Klokke ikon
02.11.2022
09.00-16.00
Scandic Park Sandefjord
Strandpromenaden 9, 3201 SANDEFJORD
www.scandichotels.no/hotell/norge/sandefjord
Medlem: 3700,- Ansatt i medlemsbedrift: 3900,- Normalpris: 4700,- eks. mva på nettkurs og på servering på stedlige kurs
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Scandic Park Sandefjord
Strandpromenaden 9, 3201 SANDEFJORD
www.scandichotels.no/hotell/norge/sandefjord

eks. mva på nettkurs og på servering på stedlige kurs
Kurset tar for seg mva-regelverket om fradragsrett, fakturering/viderefakturering og uttak. Vi ser på både varer og tjenester. I tillegg ser vi på regelverket som omhandler inn- og utførsel av varer og tjenester.
Del:

Kurset tar for seg fradragsretten, hva den består i og hvor grensene går for hva som er fradragsberettiget. Vi ser også på fakturering og viderefakturering. I tillegg ser vi på reglene som gjelder uttak. Vi tar opp både de alminnelige reglene og spesialreglene for byggebransjen. I kursets del to ser vi på regelverket om inn- og utførsel av varer og tjenester. Alle temaer vil bli belyst med praktiske eksempler.

Målgruppe

Regnskapsførere, revisorer og andre som arbeider med merverdiavgift.

Innhold

 • Merverdiavgift fradragsrett
 • Hva er ikke fradragsberettiget?
 • Hvor går grensene? 
 • Viderefakturering er det mulig/riktig?
 • Hva er egentlig uttak, vi ser på uttak av varer og tjenester både de i og utenfor byggebransjen
 • Innførsel av varer og tjenester
 • Utførsel av varer og tjenester

Gjennomføring

Forelesning med eksempler.

Pris

Medlem: 3700,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3900,-
Normalpris: 4700,-
eks. mva på nettkurs og på servering på stedlige kurs

 • Portrett av Jørgen Bull
  Kursleder:
  Jørgen Bull
  Partner