Skatt og regnskap 2022/2023

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 1
  Klokke Klokke ikon
 • Skatt 4
  Klokke Klokke ikon
 • Regnskapsf. 1
  Klokke Klokke ikon
 • Foretaksrett 1
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 4
  Klokke Klokke ikon
 • Finansregn. 1
  Klokke Klokke ikon
 • Foretaksrett 2
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,- *eks. mva på nettkurs og servering
Kurset gir oppdatering på årets nyheter innen bokføring, regnskap, skatt, avgift og andre områder av betydning for regnskapsføringen. Vi gjennomgår både nyheter som har virkning for inneværende regnskapsår og nyheter som gjelder neste år. Dette omfatter nye rettsregler, relevante dommer, viktige endringer i satser og sjekkpunkter som forberedelse til årsoppgjøret for 2022 og sentrale nyheter innenfor regnskapsførerregelverket, hvitvaskingsregelverket og selskapsretten. Kurset er publisert i 2022.
Del:

I tillegg gjennomgås nyheter i neste års statsbudsjett og i de to skatteutredningene som kommer høsten 2022. 

Til kurset følger det med en meget fyldig og god kursdokumentasjon – et praktisk og nyttig oppslagsverk når du trenger det. Oppslagsverket er elektronisk med direkte linker til ytterligere informasjon fra andre kilder.

Målgruppe

Kurset er særlig tilrettelagt for deg som jobber innenfor SMB- segmentet, men alle som arbeider med bokføring, utarbeidelse av årsregnskap og skatterapportering vil få et godt utbytte av å delta.

Innhold

Nyheter siste år:

- Årets nyheter innenfor bokføring, regnskap, skatt, merverdiavgift, lønnsområdet, selskapsrett mv.
- Endringer i hvitvaskingsregelverket
- Endringer i skattesatser og beløpsgrenser for 2022
- Sentrale dommer og uttalelser i løpet av siste år
- Skattemelding for næringsdrivende og selskaper på standardisert digitalt format
- Andre viktige punkter for den kommende årsavslutningen

Tidsaktuelle emner

Hvilke aktuelle emner som blir tatt opp, vil bli avklart nærmere kursstart og orientert om i egen markedsføring, samt på www.regnskapnorge.no under menyvalget ”kurs”. Dette er avhengig av hvilke lovendringer som blir vedtatt når det nærmer seg årets slutt.

Aktualiteter på lønnsområdet:

- Nyheter av betydning for lønnsrapporteringen
- Arbeidsgiveravgiften og bagatellmessig støtte

Nyheter for neste år:

- Neste års statsbudsjett og dets betydning for regnskaps-, skatte- og avgiftslovgivningen mv.
- Skattelovutredningene som forventes behandlet i 2023
- Ny regnskapsførerlov og oppdatert GRFS
- Skattesatser og beløpsgrenser for neste år
- Den videre digitaliseringen av skatterapporteringen
- Skatteplanlegging - råd og vink

I tillegg vil kursinnholdet tilpasses i forhold til aktuelle uttalelser/nyheter underveis i året.

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3100,-
Normalpris: 4200,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Roy Kristen Kristensen
  Kursleder:
  Roy Kristen Kristensen
  Høyskolelektor, BI