Hvitvaskingsreglene - hvordan oppfylle kravene i praksis?

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regnskapsf. 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Foretaksrett 7
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3200,- Normalpris: 4400,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3200,- Normalpris: 4400,- *eks. mva på nettkurs og servering
Ny hvitvaskingslov ble satt i kraft fra 15. oktober 2018. I tillegg er lov om register over reelle rettighetshavere vedtatt. Begge disse lovene utgjør viktige rammebetingelser for autoriserte regnskapsførervirksomheter og deres ansatte. Etter at kurset ble innspilt har Finanstilsynet utgitt nytt Rundskriv 4/2022. Som følge av dette og informasjon knyttet til Finanstilsynets kontrollvirksomhet, arbeider Regnskap Norge med oppdatering av rutiner og skjemaer. Nytt kurs vil bli innspilt når dette arbeidet er ferdig. Inntil videre gir dette kurset god oversikt over lovkravene. Kurset er publisert i 2022.
Del:

Både Finanstilsynet og Regnskap Norge har nå gjennomført en del kontroller av etterlevelsen av regelverket. I dette kurset vil vi særlig fokusere på de vanligste manglene som er avdekket, og hvor bransjen generelt har forbedringspunkter. Vi vil også se nærmere på hvordan kravene kan oppfylles på disse områdene.

Målgruppe

Kurset passer for daglige ledere, hvitvaskingsansvarlige og oppdragsansvarlige i regnskapsførerforetak.

Innhold

 • Erfaringer fra Finanstilsynets kontrollvirksomhet
 • Erfaringer fra Regnskap Norges kontrollvirksomhet
 • Nye avklaringer fra Finanstilsynet
 • Krav til risikovurderingen skal være virksomhetstilpasset
 • Hvordan risikovurderingen skal påvirke foretakets rutiner
 • Begrunnelse for hvorfor virksomhet, tjenester og kunder har forhøyet risiko
 • Bruk av nasjonale risikovurderinger
 • Sammenhengen mellom risikoklassifiseringen og vurderingen av enkeltkunder
 • Begrunnelse for risikoklassifiseringen av enkeltkunder
 • Identifisering av reelle rettighetshavere og PEP
 • Krav til løpende oppfølging
 • Identifisering av mistenkelige forhold
 • Krav til undersøkelser og rapportering
 • Interne kontrolltiltak
 • Lagring og oppbevaring
 • Opplæringstiltak


Vi gjør oppmerksom på at kurset er spilt inn før Finanstilsynet kom med det nye hvitvaskingsrundskrivet fra 15. november 2022. Dette rundskrivet omfatter alle rapporteringspliktige bransjer, og det er foreløpig ikke avklart om det kommer et eget rundskriv for regnskapsførere. Innholdet i kurset er i høyeste grad aktuelt og relevant. 

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3200,-
Normalpris: 4400,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Roy Kristen Kristensen
  Kursleder:
  Roy Kristen Kristensen
  Høyskolelektor, BI