!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Ny regnskapsførerlov

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regnskapsf. 3
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Foretaksrett 3
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 1750,- Ansatt i medlemsbedrift: 1750,- Normalpris: 2500,- *eks. mva på nettkurs og servering
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 1750,- Ansatt i medlemsbedrift: 1750,- Normalpris: 2500,- *eks. mva på nettkurs og servering
Del:

OBS DETTE KURSET ER BLITT OPPDATERT nytt kurs ligger her: http://www.regnskapnorge.no/akademiet/kurs/vis-kurs/20230029001/

En lovproposisjon med forslag til ny regnskapsførerlov ble levert høsten 2022. Noe blir heldigvis som før, men på en del områder er det gjort både større og mindre endringer.

Målgruppe

Kurset passer særlig for autoriserte regnskapsførere, herunder ledere og oppdragsansvarlige, som plikter å følge regnskapsførerreglene i sin oppdragsutførelse og som må holde seg oppdatert på endringer i regelverket. Kurset passer også for andre som arbeider med ekstern regnskapsføring.

NB: Vi gjør oppmerksom på at kurset ble spilt før regnskapsførerloven ble endelig vedtatt. Innholdet i kurset er likevel fortsatt relevant, da det i samsvar med det vedtatte regelverket.

Innhold

Som regnskapsfører må du ha svært god kompetanse om de kravene som stilles til yrkesutøvelsen. Regnskapsførerloven er, sammen med GRFS, kjernen i de reglene bransjen må forholde seg til. Det er derfor avgjørende at du setter deg inn i de nye reglene som kommer, slik at du blir i stand til å etterleve dem og på en effektiv måte levere regnskapstjenester av høy kvalitet.

Kurset gjennomgår forslaget til ny regnskapsførerlov, med fokus på de områdene hvor det er materielle endringer i forhold til gjeldende regelverk.

 • Innledning
 • Autorisasjonsplikt og begrepsbruk
 • Krav til godkjenning og etterutdanning for statsautoriserte regnskapsførere
 • Krav til godkjenning for regnskapsselskaper og deres ledelse
 • Tilbakekall av godkjenning og andre sanksjoner
 • Organisering av regnskapsvirksomheten og taushetsplikt
 • Etablering og utførelse av regnskapsoppdrag

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kon-trollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1750,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1750,-
Normalpris: 2500,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Jan Terje Kaaby
  Kursleder:
  Jan Terje Kaaby
  Senior manager/Statsautorisert regnskapsfører/Statsautorisert revisor