!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Ny GRFS

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • RF/GRFS 4
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Foretaksrett 4
  Klokke Created with Sketch.
Medlem: 2100,- Ansatt i medlemsbedrift: 2100,- Normalpris: 2900,-
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 2100,- Ansatt i medlemsbedrift: 2100,- Normalpris: 2900,-
Når den nye regnskapsførerloven trer i kraft, får vi også en ny standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS). I dette kurset går vi gjennom utkastet til ny GRFS.
Del:

En lovproposisjon med forslag til ny regnskapsførerlov ble levert høsten 2022. Når det nye loven trer i kraft, får bransjen også en ny standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS). Noe blir heldigvis som før, men på en del områder er det gjort både større og mindre endringer. Det gjøres innskjerpinger på enkelte områder som er sentrale for at vi skal levere god kvalitet, mens det andre steder gjøres forenklinger som tillater mer effektive arbeidsformer og mindre byråkrati.

Målgruppe

Kurset passer særlig for autoriserte regnskapsførere, herunder ledere og oppdragsansvarlige, som plikter å følge regnskapsførerreglene i sin oppdragsutførelse og som må holde seg oppdatert på endringer i regelverket. Kurset passer også for andre som arbeider med ekstern regnskapsføring.

NB: Vi gjør oppmerksom på at kurset ble spilt før regnskapsførerloven og god regnskapsføringsskikk ble endelig vedtatt. Innholdet i kurset er likevel fortsatt relevant, da det i samsvar med det vedtatte regelverket.

Innhold

Som regnskapsfører må du ha svært god kompetanse om de kravene som stilles til yrkesutøvelsen. GRFS er, sammen med regnskapsførerloven, kjernen i de reglene bransjen må forholde seg til. Det er derfor avgjørende at du setter deg inn i de nye reglene som kommer, slik at du blir i stand til å etterleve dem og på en effektiv måte levere regnskapstjenester av høy kvalitet.

Kurset gjennomgår utkastet til ny GRFS, med fokus på de områdene hvor det er materielle endringer i forhold til gjeldende regelverk.

 • Innledning
 • Organisering og taushetsplikt
 • Etablering, forberedelse og fortsettelse
 • Regnskapsmateriale og regnskapsdata
 • Oppdragsutførelse
 • Oppdragsdokumentasjon

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 2100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 2100,-
Normalpris: 2900,-

 • Portrett av Jan Terje Kaaby
  Kursleder:
  Jan Terje Kaaby
  Senior manager/Statsautorisert regnskapsfører/Statsautorisert revisor