Ny regnskapsførerlov

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regnskapsf. 3
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Foretaksrett 3
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 1800,- Ansatt i medlemsbedrift: 1800,- Normalpris: 2600,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 1800,- Ansatt i medlemsbedrift: 1800,- Normalpris: 2600,- *eks. mva på nettkurs og servering
Som regnskapsfører må du ha god kjennskap til hvilke krav den nye regnskapsførerloven stiller til deg fra 2023. I dette kurset går vi gjennom innholdet i ny regnskapsførerlov. Kurset er publisert i 2023.
Del:

Den nye regnskapsførerloven trådte i kraft 1. januar 2023. Noe er heldigvis som før, men på en del områder er det gjort både større og mindre endringer.

Målgruppe

Kurset passer særlig for statsautoriserte regnskapsførere, herunder ledere og oppdragsansvarlige, som plikter å følge regnskapsførerreglene i sin oppdragsutførelse og som må holde seg oppdatert på endringer i regelverket. Kurset passer også for andre som arbeider med ekstern regnskapsføring.

Innhold

Som regnskapsfører må du ha svært god kompetanse om de kravene som stilles til yrkesutøvelsen. Regnskapsførerloven er, sammen med GRFS, kjernen i de reglene bransjen må forholde seg til. Det er derfor avgjørende at du setter deg inn i de nye reglene som nå gjelder, slik at du blir i stand til å etterleve dem og på en effektiv måte levere regnskapstjenester av høy kvalitet.

Kurset gjennomgår innholdet i ny regnskapsførerlov, med særlig fokus på de områdene hvor det er materielle endringer i forhold til tidligere regelverk.

 • Innledning
 • Autorisasjonsplikt og begrepsbruk
 • Krav til godkjenning og etterutdanning for statsautoriserte regnskapsførere
 • Krav til godkjenning for regnskapsselskaper og deres ledelse
 • Tilbakekall av godkjenning og andre sanksjoner
 • Organisering av regnskapsvirksomheten og taushetsplikt
 • Etablering og utførelse av regnskapsoppdrag

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kon-trollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kur-set.

Pris

Medlem: 1800,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1800,-
Normalpris: 2600,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Jan Terje Kaaby
  Kursleder:
  Jan Terje Kaaby
  Director Fagavdelingen/Statsautorisert regnskapsfører/Statsautorisert revisor