Innleie av arbeidskraft og midlertidige ansettelser – nye regler 2023

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Foretaksrett 2,5
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Foretaksrett 2,5
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 1300,- Ansatt i medlemsbedrift: 1300,- Normalpris: 1800,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 1300,- Ansatt i medlemsbedrift: 1300,- Normalpris: 1800,- *eks. mva på nettkurs og servering
Med virkning fra 1. april 2023 ble adgangen til innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak betydelig innskrenket. I praksis er det nå innført et forbud mot innleie av arbeidskraft fra bemanningsfortak med mindre det dreier seg om vikarer. Særlig i bygge- og anleggsbransjen vil reglene medføre behov for omstillinger for å håndtere svingninger i bemanningsbehovet. I dette kurset gjennomgår vi de nye reglene og hva bedrifter eventuelt kan gjøre for å løse utfordringene som følge av forbudet. Kurset er publisert i 2023.
Del:

Midlertidige ansettelser er et brudd på prinsippet i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse i heltidsstilling. Adgangen til dette er derfor begrenset. Det er fremdeles lov å ansette personer midlertidig dersom behovet for ekstra arbeidskraft skyldes arbeid av midlertidig karakter. For enkelte bedrifter kan midlertidige ansettelser være et av virkemidlene etter innføringen av forbudet mot arbeidsinnleie. 

Målgruppe

Kurset retter seg mot alle som arbeider med personaloppgaver, enten for bedriftens egne ansatte eller for regnskapskontorets kunder.

Innhold

 • Oversikt over regelendringene om arbeidsinnleie fra bemanningsforetak
  - Hovedregel om fast ansettelse i heltidstilling
 • Unntakene fra hovedreglene
 • Innleie fra bemanningsforetak – nye regler
  - Nye regler om entreprise
  - Forbudet mot innleie ved arbeid av midlertidig karakter
  - Rettsvirkningene av brudd på reglene
  - Hva kan man gjøre når det er svingninger i bemanningsbehovet
  - Unntakene for helsesektoren og arbeidstakere med spesialkompetanse
 • Særreglene om bygg- og anleggsbransjen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold
 • Endringer i reglene om rett til fast ansettelse for innleide
 • Når er innleie fra bemanningsforetak lov
 • Vilkårene for innleie fra andre enn bemanningsforetak
 • Reglene om midlertidige ansettelser

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1300,-
Normalpris: 1800,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Harald Breivik
  Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat