Foretaksrett - 5 rådgivningstemaer du bør beherske

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 1
  Klokke Klokke ikon
 • Skatt 3
  Klokke Klokke ikon
 • Foretaksrett 3
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 3
  Klokke Klokke ikon
 • Foretaksrett 3
  Klokke Klokke ikon
 • Finansregn. 1
  Klokke Klokke ikon
28.11.2023
09.00-16.00
Scandic Nidelven Hotel
Havnegt. 1, 7400 TRONDHEIM
www.scandichotels.no/hotell/norge/trondheim/scandic-nidelven
Medlem: 3400,- Ansatt i medlemsbedrift: 3600,- Normalpris: 4400,- eks. mva på nettkurs og på servering på stedlige kurs
Scandic Nidelven Hotel
Havnegt. 1, 7400 TRONDHEIM
www.scandichotels.no/hotell/norge/trondheim/scandic-nidelven

eks. mva på nettkurs og på servering på stedlige kurs
Formålet med dette kurset er å gjennomgå fem praktiske og dagsaktuelle problemstillinger som en rådgiver bør beherske / ha god kjennskap til. I tillegg til en gjennomgang av de relevante rettsreglene, vil det bli fokusert på opprettelse av nødvendig dokumentasjon og håndtering av praktiske utfordringer som en regnskapsfører typisk vil måtte forholde seg til i etterkant.
Del:

Dette kan for eksempel være nødvendige regnskapsmessige endringer i etterkant av en skattefri omdanning eller korrekt skatterapportering etter en fisjon. Generasjonsskifter for å komme eventuell arveavgift i forkjøpet er også høyaktuelt i år, og vi ser blant annet på etablering av A- og B-aksjer. 

Målgruppe

Kurset er velegnet for deg som ønsker å være en «dyktig rådgiver» og samtalepartner for dine kunder i forhold til viktige selskapsrettslige og skatterettslige temaer og problemstillinger. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper, men det er en fordel om kursdeltaker har noe erfaring med å bistå kunder med rådgivning som involverer utdelinger/disposisjoner mellom selskap og eier.  

Innhold

Selskapsformer og risiko

 • Har kunden valgt riktig selskapsform?
  - AS, ANS/DA,EPF
  - Sikkerhetsstillelse og garantier
  - Styreansvar
 • Hvilke endringer kan eventuelt gjøres?
  - Hva er mulig og hvordan blir beskattningen
  - Skattefri omdanning
  - Oppsplitting av virksomhet- fisjon
 • Bør virksomheten legges ned (mens leken er god)?

Avtaler mellom aksjonær og selskap – aksjelovens § 3-8

 • Endringer med virkning fra 2020
 • Hvem skal godkjenne avtalene?
 • Kravet til dokumentasjon
 • Terskelverdier
 • Vanlige forretningsavtaler

Skattefri omdanning

 • Enkeltpersonforetak til AS
 • ANS / DA til AS
 • Hva må og kan overføres
 • Hvordan gjennomføres omdanningen
 • Praktiske utfordringer i kjølvannet av en omdanning

Innføring av flere aksjeklasser – «A- og B-aksjer»

 • Selskapsrettslige regler – hvordan innfører man flere aksjeklasser
 • Typiske forskjeller på aksjeklassene
  - Rett til utbytte
  - Stemmerett
  - Andre rettigheter og begrensninger
 • Aksjeklasser og eventuell arveavgift
 • Viktige konsekvenser av å innføre to aksjeklasser

Forretningspartnere som skal skille lag

 • Fisjon
 • Salg av aksjer
 • Innløsning av aksjer eller full likvidasjon
 • Overdragelse av virksomhet 

Gjennomføring

Forelesning med gjennomgang av praktiske eksempler og gruppearbeid.

Pris

Medlem: 3400,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3600,-
Normalpris: 4400,-
eks. mva på nettkurs og på servering på stedlige kurs

 • Portrett av Ole Morten Huseby
  Kursleder:
  Ole Morten Huseby
  Advokat