Bokføring 2023 - nyheter og ofte stilte spørsmål

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Finansregn. 7
  Klokke Klokke ikon
16.11.2023
09.00-16.00
Scandic Parken
Storgt. 16, 6002 ÅLESUND
www.scandichotels.no/hotell/norge/alesund/scandic-parken
Medlem: 3400,- Ansatt i medlemsbedrift: 3600,- Normalpris: 4400,- eks. mva på nettkurs og på servering på stedlige kurs
Scandic Parken
Storgt. 16, 6002 ÅLESUND
www.scandichotels.no/hotell/norge/alesund/scandic-parken

eks. mva på nettkurs og på servering på stedlige kurs
Riktig bokføring er fundamentet for korrekt årsregnskap og rapportering av skatter og avgifter mv. Dette kurset har fokus på hvordan bokføringsregelverket skal etterleves, og består av to deler:
Del:

Den første delen fokuserer på årets nyheter og endringer i forståelsen av bokføringsregelverket, konkretisert gjennom for eksempel lov- og forskriftsendringer og uttalelser fra Skattedirektoratet. Her omtales også andre aktuelle emner som har vært drøftet i fagmiljøet. Den andre delen tar for seg aktuelle bokføringsspørsmål. Med utgangspunkt i blant annet spørsmål innkommet til Regnskap Norges fagsupport det siste året, plukker vi ut spørsmål som er relevante for deg som fører regnskap.

Målgruppe

Kurset passer for deg som arbeider med bokføring, og som har interesse av å forstå hvordan regelverket skal etterleves. God kjennskap til gjeldende regelverk er en fordel for å få best mulig utbytte av kurset.

Innhold

Del 1: Gjennomgang av nyheter, endringer og andre aktuelle emner, herunder:

 • Bokføring ved utsatt tidfesting av merverdiavgift på omtvistede krav
 • Merverdiavgift på elbiler – dokumentasjon og bokføring
 • Dokumentasjon av innførselsmerverdiavgift – ny tollovgivning
 • Omregning av merverdiavgift ved fakturering i valuta – bruk av valutakurs
 • Betalingsmiddel vs. innbytte av varer
 • Kontantfakturering – eget og formidlet salg av kunst
 • Revisors kontroll og rapportering knyttet til bokføringsreglene
 • Status – reetablering av Bokføringsstandardstyret
 • Status – elektronisk oppbevaring av regnskapsmateriale i utlandet
 • Ny bogføringslov i Danmark – kan vi forvente noen endringer i Norge?

Del 2: Aktuelle bokføringsspørsmål innenfor følgende temaer:

 • Salgs- og kjøpsdokumentasjon, for eksempel:
  - Omvendt fakturering, formidling og samfakturering
  - Angivelse av kjøper og selger, herunder i NUF
  - Angivelse av ytelsens art i salgsdokumentet - spesifiseringsgrad
  - Forskuddsfakturering ved utførsel av varer
  - Ambulerende og sporadisk kontantsalg – utvalget problemstillinger
  - Bruk av ikke produkterklært kassasystem – konsekvenser
 • Bokføring, oppbevaring og andre spørsmål, for eksempel:
  - Bokføringsplikt for idrettslag
  - Forholdsmessig fradrag for inngående mva – bruk av mva-koder og SAF-T
  - Samlebokføring av salg og ekstern oppbevaring av fakturaer
  - Oppbevaring i utlandet – elektronisk tilgjengelighet fra Norge
  - Bokføring direkte i årsoppgjørssystem
 • Andre spørsmål

Gjennomføring

Forelesning med diskusjon og praktiske eksempler.

Pris

Medlem: 3400,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3600,-
Normalpris: 4400,-
eks. mva på nettkurs og på servering på stedlige kurs

 • Portrett av Jan Terje Kaaby
  Kursleder:
  Jan Terje Kaaby
  Senior manager/Statsautorisert regnskapsfører/Statsautorisert revisor