!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Finn feil i regnskapet

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 5
  Klokke Klokke ikon
 • Foretaksrett 2
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Finansregn. 5
  Klokke Klokke ikon
 • Foretaksrett 2
  Klokke Klokke ikon
23.11.2023
09.00-16.00
Quality Airport Hotel Stavanger
Sømmeveien 1, 4050 STAVANGER
www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/sola/quality-airport-hotel-stavanger/
Medlem: 3400,- Ansatt i medlemsbedrift: 3600,- Normalpris: 4400,- eks. mva på nettkurs og på servering på stedlige kurs
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Quality Airport Hotel Stavanger
Sømmeveien 1, 4050 STAVANGER
www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/sola/quality-airport-hotel-stavanger/

eks. mva på nettkurs og på servering på stedlige kurs
I takt med den økende digitaliseringen, kan regnskapsførere og andre regnskapsprodusenter helt eller delvis miste kontrollen over prosessen fra det som kommer inn til det som kommer ut av regnskapet. Dette gjør det stadig viktigere å kunne tolke og forstå det som kommer ut av regnskapet.
Del:

Feil som avdekkes korrigeres vanligvis når de oppdages. Problemet er ofte at vi ikke er sikker på at det er feil; vi har kun en mistanke. I en hverdag med tid som vår knappeste ressurs kan det være vanskelig å vurdere om det skal gjøres vesentlig flere kontrollhandlinger, eller nekte å godkjenne/produsere regnskapet og/eller rapportere i vedlegg til regnskapsrapportene

Målgruppe

Kurset er relevant for alle som produserer regnskap eller benytter regnskapet til å fatte beslutninger. Aktuelle deltakere kan være regnskapsførere, styremedlemmer, økonomimedarbeidere, advokater, bankansatte med flere.

Innhold

Kurset omhandler både det å finne feil, men kanskje like viktig er hva vi gjør når feil har inntruffet, og hvilke konsekvenser feil vil ha for kunden, regnskapsfører, styret, daglig leder, andre. Vil feilen kunne gi erstatningsansvar? Hvordan kan vi hensynta disse mulige konsekvensene allerede på et stadium hvor vi ikke er sikker på at noe er feil?

Kurset vil angripe feil i tre faser:

1. Feil før de når regnskapet. Hvilke krav stiller GRFS, andre?

2. Feil som har nådd regnskapet og avdekkes av oss/klient. Hva gjør vi?

3. Feil som har nådd regnskapet og avdekkes av bokettersyn (eller avdekkes ved konkurs). Hvordan svarer vi bokettersynet? Hvordan svarer vi bostyrer/borevisor/kreditorene/dommeren?

Kurset tar for seg: 

 • Feil i balansen, de fleste balanseposter behandles.
 • Feil i resultatregnskapet, de fleste resultatposter behandles.
 • Bruk av analyser for å avdekke feil.
 • Konsekvenser av feil.
 • Tilsvar til bokettersyn.
 • Korrigering av feil, både samme år og senere år.
 • Erstatningsansvar ved feil

Gjennomføring

Forelesninger med bruk av praktiske eksempler og problemstillinger.

Pris

Medlem: 3400,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3600,-
Normalpris: 4400,-
eks. mva på nettkurs og på servering på stedlige kurs

 • Portrett av Jan Sørbø
  Kursleder:
  Jan Sørbø
  Statsautorisert revisor, advokat, siviløkonom