Praktisk arbeidsrett 2023 – nyheter og ofte stilte spørsmål

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Foretaksrett 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Foretaksrett 7
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3200,- Normalpris: 4400,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3200,- Normalpris: 4400,- *eks. mva på nettkurs og servering
Det skjer mange og omfattende endringer innenfor arbeidsretten for tiden, og det kan være vanskelig å ha fullstendig oversikt. Regjeringen har langt på vei fulgt opp de løftene som ble gitt gjennom Hurdalsplattformen, og det har kommet en rekke viktige endringer i arbeidsmiljøloven i 2023. Det er kanskje de nye reglene om innleie av arbeidskraft fra bemanningsbyråer som har fått mest medieomtale. Disse gjennomgås med fokus på hvordan bedriftene best kan innrette seg. I noen bransjer er det tøffe tider om dagen. Antallet konkurser er 40% høyere pr mai 2023 enn samme tidspunkt i fjor. Mange bedrifter må nedbemanne. Kurset er publisert i 2023.
Del:

 I kurset går vi gjennom reglene og gir råd om hvordan dette kan gjøres på best mulig måte.

Målgruppe

Dette kurset henvender seg til alle som jobber med personalsaker, enten du er leder med personalansvar eller du jobber i regnskapsbyrå med ønske om å bistå kunder i slike spørsmål. Kurset henvender seg også til personalansvarlige/-medarbeidere hos arbeidsgiver. Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper.

Innhold

 • Regelendringer arbeidsrett fra og med 2023, herunder
  - Innleie av arbeidskraft – Nye regler
  - Forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.
  - Endring av reglene om rett til fast ansettelse for innleide.
  - Nye regler om skillet mellom innleie og entreprise
  - Ny godkjenningsordning for bemanningsforetak
  - Spørsmål om innleiereglene er i strid med EØS-avtalen
  - Hva med midlertidige ansettelser – når er det lov?
  - Lovfesting av heltidsnorm – fast ansettelse i heltidsstilling som hovedregel
  - Ferieloven – spørsmål om denne også er i strid med EØS-avtalen
 • Vedtatte regelendringer som trer i kraft i 2024
  - Presisering av arbeidstakerbegrepet i aml
  - Generell rett til fast ansettelse etter tre år
  - Arbeidsgiveransvaret i konsern
 • Forslag til endringer i aml, som ikke er vedtatt enda
 • Noen viktige dommer i 2023
  - HR-dom 20.04.2023 (Tips-dommen) fra Høyesterett om arbeidsgivers adgang til å trekke i tips for å dekke kostnader til arbeidsgiveravgift mv
  - HR-dom 20.12.2022 om sluttvederlag og rett til dagpenger
  - HR-dom 25.10.2022 om midlertidig ansettelse etter særlovgivning danner grunnlag for fast ansettelse.
 • Arbeidstidsbestemmelsene i aml
  - Lønn og overtid
  - Ledende og særlig uavhengig stilling
 • Nedbemanning – regler og råd
 • Rådgivers ansvar i personalsaker

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3200,-
Normalpris: 4400,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Harald Breivik
  Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat