Bokføringsreglene del 2 – Dokumentasjon og spesifikasjoner

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 4
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Finansregn. 4
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 2200,- Ansatt i medlemsbedrift: 2200,- Normalpris: 3000,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 2200,- Ansatt i medlemsbedrift: 2200,- Normalpris: 3000,- *eks. mva på nettkurs og servering
Riktig bokføring er fundamentet for korrekt årsregnskap, skattemeldinger for skatt og merverdiavgift mv. Alle norske foretak som har regnskapsplikt og/eller plikt til å levere skattemelding for merverdiavgift eller næringsoppgave skal følge bokføringsloven med forskrifter og god bokføringsskikk. Kurset er publisert i 2023.
Del:

Dette kurset er andre kurs i en serie på tre om bokføringsreglene. Kurset gir en oversikt over regelverket om dokumentasjon av bokførte opplysninger – både primærdokumentasjon og sekundærdokumentasjon. I tillegg gjennomgås bokføringslovens regler om å kunne utarbeide spesifikasjoner av bokførte opplysninger.

Målgruppe

Kurset passer for alle som arbeider med bokføring, eller som skal begynne å arbeide med bokføring, og som har behov for en innføring i gjeldende regelverk på området. Kurset passer både til de som skal utføre bokføring og de som skal etterkontrollere andres bokføring.

Innhold

 • Dokumentasjon av bokførte opplyninger
 • Krav til fakturering
 • Formidling og kommisjon
 • Dokumentasjon av kontantomsetning
 • Dokumentasjon av anskaffelser
 • Dokumentasjon av innførselsmerverdiavgift
 • Dokumentasjon av betalingstransaksjoner
 • Dokumentasjon av lønn mv
 • Grunnleggende bokføringsprinsipper
 • Andre dokumentasjonskrav
 • Dokumentasjon av balansen
 • Spesifikasjoner av bokførte opplysninger

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 2200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 2200,-
Normalpris: 3000,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Roy Kristen Kristensen
  Kursleder:
  Roy Kristen Kristensen
  Høyskolelektor, BI