Etikk: Ofte ikke-stilte spørsmål

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Annet 2
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Annet 2
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 1300,- Ansatt i medlemsbedrift: 1300,- Normalpris: 1800,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 1300,- Ansatt i medlemsbedrift: 1300,- Normalpris: 1800,- *eks. mva på nettkurs og servering
Dette er et introduksjonskurs i etikk for regnskapsførere med litt teori, og introduksjon til verktøy å bruke. Det er også noen oppgaver å øve litt på. Kurset er publisert i 2024.
Del:

Målet med kurset er å øke bevisstheten rundt dette med etikk og etiske dilemmaer i hverdagen for en regnskapsfører. Om perspektiv, - for å se at man har et dilemma, og litt metode for hvordan en kan gå frem for å løse dette. 

Et etisk dilemma er å måtte velge mellom ubehagelige alternativer, og da er det viktig å ha vurdert og å kunne begrunne det valget man tar. 

Målgruppe

Kurset er ment for alle som arbeider med regnskap, alene eller i et regnskapsforetak.

Innhold

 • Hvorfor snakke om og lære om etikk – og litt teori
 • Etikk kontra jus
 • Bransjeregler
 • Årsraker til etisk svikt
 • Hvordan avdekke etiske dilemmaer
 • Øvingsoppgaver

Gjennomføring

Dette nettkurset består av korte leksjoner med en variasjon av videoer, interaktive elementer og oppgaver.

Pris

Medlem: 1300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1300,-
Normalpris: 1800,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Karl Jakob Enger
  Kursleder:
  Karl Jakob Enger
  Statsautorisert regnskapsfører/Registrert revisor