Pakke

God oppdragskvalitet – fire grunnpilarer

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
  • Regnskapsfører:
  • Totalt 4
    Klokke Created with Sketch.
  • Revisor:
  • Totalt 4
    Klokke Created with Sketch.
Medlem: 2000,- Ansatt i medlemsbedrift: 2000,- Normalpris: 3200,-
Spar 1000,-

Om Pakken

Finanstilsynets tematilsyn om regnskapsførers oppdragsansvar i 2017 avdekket flere områder hvor regnskapsforetakene og den enkelte regnskapsfører har mye å hente på å jobbe mer systematisk med oppdragskvalitet. Dette gjelder både for de interne rutiner og kontrollmekanismer, så vel som i samarbeidet med oppdragsgiver.

Basert på resultatene fra tematilsynet, har Regnskap Norge laget en nettkursserie med fire svært sentrale temaer som man som regnskapsfører bør ha god kontroll på.

Kursserien er relevant for alle oppdragsansvarlige regnskapsførere med ansvar for kvaliteten på regnskapsoppdragene, samt for andre autoriserte regnskapsførere og medarbeidere som bidrar til rapportering, kvalitetsarbeid og kontakt ut mot oppdragsgiver.

Informasjon om pakken