Lederprogram

LederOppgjøret - Bli en sertifisert leder

Et modulbasert lederprogram som gir deg de beste forutsetninger for å lede deg selv, lede andre – og ta virksomheten inn i en ny arbeidshverdag!

Ønsker du å bli en bedre leder?

Har du spørsmål om programmet send e-post til: camilla.kristiansen@regnskapnorge.no eller meld deg på LederOppgjøret HER

Påmelding

Lederprogram med praktisk trening og sertifisering

Lederoppgjøret går over 3 måneder med en kombinasjon av 4 fysiske samlinger og 3 nettsamlinger. I mellomperioden blir det praktisk trening der læring tas ut i praksis. Underveis får du tilgang til en felles plattform der vi deler all informasjon. Programmet avsluttes med en individuell sertifisering der deltakerne viser hvilken kunnskap de har ervervet og hvilke ferdigheter de har utviklet i perioden.

Hele programmet koster kr. 55 000,-* eks. mva. for medlemmer, ikke medlemmer kr 64 000,-* eks. mva. Dette inkluderer kost og losji på fysiske samlinger, kursmateriell, nettsamlinger og personlig oppfølging underveis. Prisen er eksklusive reise til lokasjon. Det er kun 15 plasser tilgjengelig for maksimal effekt.

*Prisen er den samme uansett om du overnatter eller ikke. Vi anbefaler å overnatte da det sosiale har en verdi for deg som deltaker.

Samlingene er lagt til Kringler Gjestegård som ligger flott til i landlige omgivelser 15 min nord for Oslo Lufthavn.

Moduloversikt og datoer - kull 3 oppstart høst 2020

Meld deg på kull 3

  Tittel Dato Hvor
M1

Å lede seg selv: Mitt lederskap og min kompetanse

 • Hva er god ledelse og hvilke konkrete ferdigheter trenger du
 • Bli trygg i lederrollen - hva er dine styrker og utfordringer som leder
 • Hvordan påvirke og kommunisere effektivt i lederrollen
 • Å lede seg selv i utvikling – individuell utviklingsplan

10. - 11. sept. 2020

Kringler Gård
M2

Treningssamling

 • Erfaringsutveksling fra mellomperioden
 • Videre tiltak i egen utviklingsplan
22. sept 2020
(kl. 09.30-11.30)
Nettsamling
M3

Å lede andre: Meg i møte med individer og team

 • Effektiv påvirkning gjennom tilbakemeldinger, coaching og vanskelige samtaler
 • Hovedområder i teamutvikling og verktøy for teamprosesser
 • Oppdag styrker og utfordringer i eget team - også i et rekrutteringsperspektiv
 • Videre tiltak i egen utviklingsplan

14. - 15. okt. 2020

Kringler Gård

M4

Treningssamling

 • Oppsummering av mellomperioden
 • Trening på ulike typer samtaler knyttet til endring
 • Hjemmelekse: Kulturoppgave

04. nov 2020
(kl. 09.30-11.30)

Nettsamling

M5

Å lede forretningen: Ledelse gjennom kultur- og endringsprosesser 

 • Å lede i endring – strukturere og gjennomføre en endringsprosess
 • Mål, verdier og visjon – hvordan utvikle og implementere
 • Kulturelt lederskap
 • Tydelig kommunikasjon i presentasjoner
 • Videre tiltak i egen utviklingsplan
09.-10. nov 2020 Kringler Gård
M6

Treningssamling

 • Oppsummering av mellomperioden
 • Videreutvikling av eget utviklingsprosjekt
 • Identifisere endringsprosjekt for din bedrift
26. nov 2020
(kl. 09.30-11.30)
Nettsamling
M7

Sertifisering

 • Dag 1 - Erfaringsutveksling
  Trening på eksamensoppgaver
 • Dag 2 - Gjennomføring av individuell sertifisering
09.-10. des 2020 Kringler Gård

 

Se webinar om: Ledelse i en ny tid
- Få råd om hva som er viktig for deg som leder akkurat nå og hvordan du inspirerer gjennom tydelig og effektiv kommunikasjon.

Meld deg på

 

Mål og effekt

 • Få trygghet i rollen gjennom økt kompetanse om hva lederrollen krever
 • Utvikling av konkrete lederferdigheter gjennom trening og erfaringsutveksling
 • Bedre evne til å inspirere gjennom effektiv kommunikasjon og struktur
 • Å kunne utvikle medarbeiderne gjennom endrings- og kulturprosesser
 • Erfaringsutveksling og bygging av ledernettverk i egen bransje

Programmet gir 40 oppdateringstimer i kategorien annet.