Lederprogram

LederOppgjøret - Bli en sertifisert leder

Tiden vi er inne i har endret måten å lede på. Du må lede mer digitalt og fra distanse. Med stor vekt på individuell coaching og personlig oppfølging, gir Lederoppgjøret deg de beste forutsetningene til å utvikle ditt lederskap. 

Ønsker du å bli en bedre leder?

Høstens program er allerede startet opp. 

Har du spørsmål om programmet kan du ta kontakt med programeier Nils Woie, nils.woie@regnskapnorge.no

Praktisk trening, individuell coaching og sertifisering

Lederoppgjøret går over 3 måneder og inneholder 4 moduler à 2 dager. I mellomperiodene får du individuell coaching og tett en-til-en oppfølging av egen utviklingsplan. Programmet gir deg ny kunnskap om hvordan du leder deg selv, teamet ditt og organisasjonen. 

Programmet har en praktisk tilnærming der læring tas ut i egen arbeidshverdag underveis i kurset. Gjennomføringen avsluttes med en individuell sertifisering der deltakerne viser hvilken kunnskap de har ervervet og hvilke ferdigheter de har utviklet i perioden. Du får tilgang til en felles digital plattform der vi deler all informasjon og presentasjoner.

Et solid fundament for vekst og utvikling

Programmet er utviklet i tett samarbeid med bransjen og baserer seg på den anerkjente 70/20/10 metodikken. I korte trekk går det ut på å bringe læringen fra samlinger inn i arbeidshverdagen. Vårt mål er at du skal bli enda dyktigere i din rolle!

Se hva deltakere sier om programmet

I oktober 2022 starter vi opp nytt kull og fysiske samlinger vil holdes i flotte omgivelser på Lily Country Club

Programmet koster kr. 55 000,- for medlemmer, ikke medlemmer 65 000,-. Dette inkluderer alle modulene, kursmateriell, kost og losji, personlig coaching og oppfølging underveis. Prisen er eksklusive reise til lokasjon.

Det er kun 15 plasser tilgjengelig for maksimal effekt.

Moduloversikt og datoer 

  Tittel Dato Hvor
M1

Selvledelse - å lede deg selv

 • Bransjeutvikling – hvordan påvirker det oss?
 • Hva er god ledelse
 • Status i eget lederskap
 • Effektive relasjons- og kommunikasjonsprosesser
 • Konfliktforståelse

19.-20. okt 2022

2-dagers fysisk samling 
Mellomperiode
 • Coaching m/instruktør
 • Selvledelse
 • Oppfølging på individuell utviklingsplan
02. nov 2022

Individuell coachingsamtale (1 time, digitalt)
M2

Samspill med andre - teamledelse

 • Hvordan utvikle og implementere god tilbakemeldingskultur
 • Mål- og aktivitetsstyring
 • Styrkede ferdigheter gjennom treningskultur
 • Bli en coachende leder (individuelt og coaching av grupper)

16.-17. nov 2022

2-dagers fysisk samling 

Mellomperiode
 • Coaching m/instruktør
 • Oppfølging på individuell utviklingsplan

30. nov 2022

Individuell coachingsamtale (1 time, digitalt)

M3

Å lede organisasjonen - sett en retning

 • Ta styring på kulturen i ditt selskap!
 • Å lede effektive team
 • Strategi - mål, verdier og visjon 
 • Skap en endringsorientert virksomhet
 • Styrk gjennomslagskraften i dine presentasjoner som leder
08.-09. des 2022 2-dagers fysisk samling 
Mellomperiode
 • Coaching m/instruktør
 • Individuelt endringsprosjekt i din virksomhet
 • Eksamenstrening
 • Oppfølging på individuell utviklingsplan
09. jan 2023

Individuell coachingsamtale (1 time, digitalt)
M4

Sertifisering 

 • Dag 1 - sertifisering
 • Dag 2 - sertifisering
23.-24. jan 2023 Digital samling med trening og sertifisering 

Se presentasjonsvideo om LederOppgjøret

Mål og effekt

 • Få trygghet i rollen gjennom økt kompetanse om hva lederrollen krever
 • Utvikling av konkrete lederferdigheter gjennom trening og erfaringsutveksling
 • Bedre evne til å inspirere gjennom effektiv kommunikasjon og struktur
 • Å kunne utvikle medarbeiderne gjennom endrings- og kulturprosesser
 • Erfaringsutveksling og bygging av ledernettverk i egen bransje

Programmet gir 40 oppdateringstimer i kategorien annet.