Lederprogram

LederOppgjøret - Bli en sertifisert leder

Tiden vi er inne i har endret måten å lede på. Du må lede mer digitalt og fra distanse. Med stor vekt på individuell coaching og personlig oppfølging, gir Lederoppgjøret deg de beste forutsetningene til å utvikle ditt lederskap i en moderne tid.

Ønsker du å bli en bedre leder?

Har du spørsmål om programmet send e-post til: camilla.kristiansen@regnskapnorge.no eller meld deg på LederOppgjøret HER

Påmelding

Heldigitalt lederprogram med praktisk trening og sertifisering

Lederoppgjøret er nå heldigitalt og går over 3 måneder à 4 moduler.  Programmet gir deg ny kunnskap om hvordan du leder deg selv, teamet ditt og organisasjonen. Du kan enkelt følge programmet, fra kontoret eller hjemme. I tillegg slipper du reisetid og kostnader tilknyttet kost og losji.

Hver modul består av en 2 dagers nettsamling, der vi bruker samarbeidsverktøyet Zoom. I mellomperiodene får du individuell coaching og tett en-til-en oppfølging av egen utviklingsplan. Programmet har en praktisk tilnærming der læring tas ut i egen arbeidshverdag underveis i kurset. Gjennomføringen avsluttes med en individuell sertifisering der deltakerne viser hvilken kunnskap de har ervervet og hvilke ferdigheter de har utviklet i perioden. Du får tilgang til en felles digital plattform der vi deler all informasjon og presentasjoner.

Programmet koster kr. 45 000,- for medlemmer, ikke medlemmer 55 000,-. Dette inkluderer alle modulene, kursmateriell, personlig coaching og oppfølging underveis. Det er kun 15 plasser tilgjengelig for maksimal effekt.

Hvordan skal du utvikle ditt lederskap?

Moduloversikt og datoer - kull 3 oppstart høst 2020

Meld deg på kull 3

  Tittel Dato Hvor
M1

Selvledelse - å lede deg selv

 • Bransjeutvikling – hvordan påvirker det oss?
 • Hva er god ledelse
 • Status i eget lederskap
 • Effektive relasjons- og kommunikasjonsprosesser
 • Konfliktforståelse

09. - 10. nov. 2020

2-dagers nettsamling (09.00-15.00)
Mellomperiode
 • Coaching m/instruktør
 • Selvledelse
 • Oppfølging på individuell utviklingsplan
25.-26. nov 2020

1 t individuelt videomøte
M2

Samspill med andre - teamledelse

 • Hvordan utvikle og implementere god tilbakemeldingskultur
 • Mål- og aktivitetsstyring
 • Styrkede ferdigheter gjennom treningskultur
 • Bli en coachende leder (individuelt og coaching av grupper)

09. - 10. des 2020

2-dagers nettsamling (09.00-15.00)

Mellomperiode
 • Coaching m/instruktør
 • Oppfølging på individuell utviklingsplan

6. jan 2021

1 t individuelt videomøte 

M3

Å lede organisasjonen - sett en retning

 • Ta styring på kulturen i ditt selskap!
 • Å lede effektive team
 • Strategi - mål, verdier og visjon 
 • Skap en endringsorientert virksomhet
 • Styrk gjennomslagskraften i dine presentasjoner som leder
25. - 26. jan 2020 2-dagers nettsamling (09.00-15.00)
Mellomperiode
 • Coaching m/instruktør
 • Individuelt endringsprosjekt i din virksomhet
 • Eksamenstrening
 • Oppfølging på individuell utviklingsplan
03.-04. feb 2021

1 t individuelt videomøte
M4

Sertifisering 

 • Dag 1 - sertifisering
 • Dag 2 - sertifisering
16.-17. feb 2021 Nettsamling - 45 min pr. kandidat

Meld deg på

 

Mål og effekt

 • Få trygghet i rollen gjennom økt kompetanse om hva lederrollen krever
 • Utvikling av konkrete lederferdigheter gjennom trening og erfaringsutveksling
 • Bedre evne til å inspirere gjennom effektiv kommunikasjon og struktur
 • Å kunne utvikle medarbeiderne gjennom endrings- og kulturprosesser
 • Erfaringsutveksling og bygging av ledernettverk i egen bransje

Programmet gir 40 oppdateringstimer i kategorien annet.