Lederprogram

LederOppgjøret

Regnskap Norges Lederprogram, LederOppgjøret, skal gi ledere i regnskapsbransjen kunnskap, ferdigheter og konkrete verktøy for å beholde og forsterke byråets viktige posisjon som en foretrukken og tillitsvekkende, økonomisk rådgivende part i norsk næringsliv fremover.

Lederoppgjøret er et 4-moduls program på totalt 8 dager med oppgaver i mellomperiodene og god oppfølging og støtte underveis i programmet. Siste modul er en sertifiseringsmodul med høytidelig avslutning og bevisutdeling.

Lederoppgjøret starter opp høsten 2019 med kull i Oslo, Bergen og Trondheim og det er kun 15 plasser tilgjengelig pr. kull. Alle samlingene er lagt til lokasjoner med nydelige beliggenheter for å skape den aller beste ramme for utvikling og trivsel underveis.

Mer informasjon om lokasjoner og påmelding kommer ultimo mars 2019

Har du spørsmål eller ønsker å melde din interesse for deltakelse, send e-post til: nils.woie@regnskapnorge.no