Lederprogram

LederOppgjøret - Bli en sertifisert leder

Tiden vi er inne i har endret måten å lede på. Du må lede mer digitalt og fra distanse. Med stor vekt på individuell coaching og personlig oppfølging, gir Lederoppgjøret deg de beste forutsetningene til å utvikle ditt lederskap i en moderne tid.

Ønsker du å bli en bedre leder?

Har du spørsmål om programmet kan du ta kontakt med Camilla Kristiansen, camilla.kristiansen@regnskapnorge.no 

Påmelding kull 4

Påmelding kull 5

Praktisk trening, individuell coaching og sertifisering

Lederoppgjøret går over 3 måneder og inneholder 4 moduler à 2 dager. I mellomperiodene får du individuell coaching og tett en-til-en oppfølging av egen utviklingsplan. Programmet gir deg ny kunnskap om hvordan du leder deg selv, teamet ditt og organisasjonen. 

Programmet har en praktisk tilnærming der læring tas ut i egen arbeidshverdag underveis i kurset. Gjennomføringen avsluttes med en individuell sertifisering der deltakerne viser hvilken kunnskap de har ervervet og hvilke ferdigheter de har utviklet i perioden. Du får tilgang til en felles digital plattform der vi deler all informasjon og presentasjoner.

Se hva deltakere på kull 3 sier om programmet

Høsten 2021 kan du velge mellom et digitalt program eller et fysisk program:

Digitalt program: Gjennomføring digitalt gir deg muligheten til å enkelt følge undervisningen fra kontoret eller hjemme. I tillegg slipper du reisetid og kostnader tilknyttet kost og losji. Programmet koster kr. 45 000,- for medlemmer, ikke medlemmer 55 000,-. Dette inkluderer alle modulene, kursmateriell, personlig coaching og oppfølging underveis.

Fysisk program: Gjennomføring fysisk gir deg mulighet til å møte andre ledere i pauser, under måltider og etter det faglige programmet. Coaching-samtalene og sertifiseringen blir gjennomført digitalt. Programmet koster kr. 55 000,- for medlemmer, ikke medlemmer 65 000,-. Dette inkluderer alle modulene, kursmateriell, kost og losji, personlig coaching og oppfølging underveis. Prisen er eksklusive reise til lokasjon.

Det er kun 15 plasser tilgjengelig for maksimal effekt.

Er du nysgjerrig?

Møt kursleder, Sverre Ravn Andreassen, og bli med på presentasjon på Teams - Book din tid her

Oversikt over moduler og datoer finner du inne på hvert program/kull

Mål og effekt

  • Få trygghet i rollen gjennom økt kompetanse om hva lederrollen krever
  • Utvikling av konkrete lederferdigheter gjennom trening og erfaringsutveksling
  • Bedre evne til å inspirere gjennom effektiv kommunikasjon og struktur
  • Å kunne utvikle medarbeiderne gjennom endrings- og kulturprosesser
  • Erfaringsutveksling og bygging av ledernettverk i egen bransje

Programmet gir 40 oppdateringstimer i kategorien annet.