Verdifull kompetanse akkurat nå!

Det foregår store endringer i regnskapsbransjen, så hva er den mest nødvendige kompetansen man bør tilegne seg for å mestre fremtiden på en best mulig måte?

Nødvendig kommunikasjon- og relasjonskompetanse


Man trenger nødvendig fagkompetanse, men samtidig er det et stort behov for kommunikasjon og relasjonskompetanse. Evnen til å kommunisere med kunden skaper merverdi som vil være uhyre viktig. Når prisene presses og de fleste har tilgang på omtrent samme type teknologi, ja da gjenstår servicegraden og den opplevde verdien for kunden som det avgjørende i valg av regnskapsfører.

Regnskapsfører - en bidragsyter til norsk næringsliv

Det er trolig ingen andre som er i en så god posisjon til å bistå norsk næringsliv som regnskapsføreren. I alt for mange år har kunnskapen som ligger hos regnskapsførere vært «hemmeligholdt» for sine kunder, mye på grunn av at tiden blir spist opp av alt det lovpålagte. Likevel har byråene et valg, de kan velge å prioritere annerledes. De kan velge å satse mer på kundene, det å skape verdi hos kundene gjennom bruk av den viktige informasjonen som kan hentes ut av regnskapet.

Med alle endringene som skjer, vil det være særdeles viktig med et tydelig og godt lederskap. Noen som viser vei og som kan kommunisere på en måte som skaper inspirasjon og lyst til å bevege seg inn i det spennende landskapet.

24.09.19 Skrevet av Morten Nilsen, Not Yet AS

 

Kompetanseutvikling