Gjennomføring og innhold - LederOppgjøret

Lederoppgjøret er et program som strekker seg over 9 måneder og som avsluttes med en egen sertifisering. Programmet er utviklet i tett samarbeid med bransjen og baserer seg på den anerkjente 70/20/10 metodikken. I korte trekk går det ut på å bringe læringen fra samlinger inn i arbeidshverdagen. Vi ønsker å forsterke nærheten til læring og å fokusere på hva hver enkelt deltaker har ønske om å utvikle. Vårt mål er at du skal bli enda dyktigere i din rolle.

Se videoen og få innblikk i gjennomføring og innhold i LederOppgjøret