LederOppgjøret - Tydelig ledelse i endringstider

Lederprogrammet strekker seg over 8 måneder og avsluttes med en egen sertifisering. Programmet er utviklet i tett samarbeid med bransjen og baserer seg på den anerkjente 70/20/10 metodikken. I korte trekk går det ut på å bringe lederutviklingen og læringen fra samlinger inn i arbeidshverdagen. Vi ønsker å forsterke nærheten til læring og å fokusere på hva hver enkelt deltaker har ønske om å utvikle. Vårt mål er at du skal bli enda dyktigere og tydeligere som leder.

Mål og effekt - LederOppgjøret

• Utøve et tydelig og balansert lederskap med fokus på både mennesker, oppgaver og fag
• Evne å prioritere og styre hverdagen på en strategisk og langsiktig måte
• Bli tryggere i lederrollen, evne til å bygge kultur og treffe bedre med din kommunikasjon
• Trening og praktisk jobbing med aktuelle lederteknikker og verktøy
• Erfaringsutveksling og bygging av ledernettverk i egen bransje

Moduloversikt

  Tittel Dato Hvor
M1

Hvem er jeg? Mitt lederskap og min kompetanse

  • Trygg på lederrollen
  • Hva som motiverer og utfordrer deg som leder
  • Prioritering og styring i lederhverdagen
  • Løfte blikket – et strategisk lederperspektiv
9 +10 okt/2019
28 + 29 okt/2019

Oslo - kull 1
Oslo - kull 2

M2

Teamledelse – hvem leder jeg og hvem er vi?

  • Innføring og trening i samtaleverktøy – håndtering av konflikter og krevende samtaler som leder
  • Endringsledelse – fremme vilje og gjennomføringskraft til nødvendige endringer

13 + 14 nov/2019
04 + 05 des/2019

Oslo - kull 1
Oslo - kull 2

M3

Å lede forretningen til utvikling og innovasjon – hvor skal vi?

  • Å forme et strategisk lederperspektiv
  • Tiltrekke seg og holde på riktig kompetanse
  • Trene på fleksibel og rask respons
  • Trene på presentasjonsteknikk og tydelig lederkommunikasjon
11 + 12 mars/2020
02 + 03 mars/2020

Oslo - kull 1
Oslo - kull 2 

M4

Sertifisering

25 + 26 mai/2020
19 + 20 mai/2020

Oslo - kull 1
Oslo -  kull 2