Lønn & HR - programmet

Sertifisering i Lønn & HR-administrasjon

Sertifiseringsordningen for Lønn og HR-administrasjon gir deg Regnskap Norges stempel på din kompetanse innen lønn og HR-a. Programmet er et utdanningsløp som er skreddersydd for deg som er autorisert regnskapsfører, regnskapsmedarbeider, og alle øvrige som jobber med lønn og HR-a. 

Vil du bli sertifisert innen Lønn & HR-a?

Det første kullet er fulltegnet, nytt kull har oppstart mars 2020.

Har spørsmål om programmet send e-post til: hilde.elvestuen@regnskapnorge.no

 

Påmelding kull 2

Bli sertifisert og få økt kompetanse innen lønn og HR-a

Regnskap Norge tilbyr markedets eneste sertifiseringsprogram innenfor lønn og HR-a. Sertifiseringen er fokusert på kompetanse og kunnskap du trenger uavhengig av lønnssystemer. Vi gir deg en unik mulighet til å dokumentere eksisterende kompetanse og å utvikle deg videre. Du får kunnskapen du trenger til å være en god tjenesteyter og profesjonell rådgiver innenfor lønn og HR-a uavhengig av system. Med økt innsikt kan du utføre flere operative oppdrag internt og eksternt.

Gjennomføring av program og sertifisering

Lønn & HR-a programmet går over 4-moduler pluss et nettbasert introduksjonskurs. Deltakerne møtes fysisk over totalt 5 samlinger med oppgaver i mellomperiodene, og god oppfølging og støtte underveis. Hver modul etterfølges av en nettbasert test. Programmet avsluttes med en nettbasert sertifiseringstest og deltaker får et formelt bevis.

Første kull har oppstart høsten 2019 og det er kun 25 plasser tilgjengelig. Alle samlingene er lagt til Garder kurs- og konferansesenter, lett tilgjengelig fra både Oslo og Oslo Lufthavn.

Hele programmet koster kr. 57 000,-  Medlemspris (ikke medlem kr 65 000,-) eks. mva. Dette inkluderer kost og losji på 5 fysiske samlinger, alt kursmateriell, workshop, nettkurs, tester og personlig oppfølging underveis. Prisen er eksklusive reise til lokasjon.

Les mer om gjennomføring

Kompetansekrav til deltakere

For å delta på programmet må du ha:

  • gjennomført utdanning innenfor økonomi, HR eller tilsvarende Bachelorgrad’s nivå
  • 1 års yrkeserfaring innen lønn og HR-administrasjon

Eller

  • annen utdannelse 
  • 5 års yrkeserfaring innen lønn og HR-administrasjon

Er du nysgjerrig?

Meld deg på vårt forkurs til Lønn & HR programmet!

 

Nettkurs:
Lønn og HR-administrasjon en introduksjon og et forkurs

Nettkurset er en introduksjon til fagfeltet lønn og HR-administrasjon. Det er også et forkurs og en del av, vårt nye sertifiseringsprogram for deg som jobber med lønn og HR-a.

Kurset gir deg en større forståelse for fagområdet, og hvilke rettskilder, offentlige plikter og rettigheter en arbeidsgiver og arbeidstaker må forholde seg til gjennom et arbeidsforhold. Vi vil gi deg innsikt i grunnleggende begreper og systematikk fra arbeidsgivers plikter, til arbeidstakerens rettigheter og konsekvenser når feil skjer.

Lønn og HR-a – en introduksjon