Lønn & HR - programmet

Sertifisering i Lønn & HR-administrasjon

Sertifiseringsordningen for Lønn & HR-administrasjon gir deg Regnskap Norges stempel på din kompetanse innen fagområdet Lønn & HR-a. Utdanningsløp som er skreddersydd for deg som er autorisert regnskapsfører, regnskapsmedarbeider, og alle øvrige som jobber med lønn og HR.

Vil du bli sertifisert innen Lønn & HR-administrasjon?

Oppstart for neste kull er 23. august - kun 5 ledige plasser!

Les mer og meld deg på her

Vi har også åpnet påmeldingen for kull 7, som har oppstart 17. oktober.

Les mer og meld deg på her

Har du spørsmål om programmet kan du ta kontakt med Hilde Elvestuen: hilde.elvestuen@regnskapnorge.no

Gjennomføring av program og sertifisering

Deltakerne møtes fysisk over totalt fire samlinger, en samling gjennomføres digitalt. Det blir oppgaver i mellomperiodene, nettkurs og god oppfølging og støtte underveis. Programmet avsluttes med en skriftlig gruppebasert eksamensinnlevering og deltaker får et formelt bevis.

Det er kun 25 plasser tilgjengelig per kull og alle samlingene er lagt til Lily Country Club, lett tilgjengelig fra både Oslo og Oslo Lufthavn. 

Programmet koster kr. 59 000,-  Medlemspris (ikke medlem kr 67 000,-) eks. mva. Dette inkluderer kost og losji på 4 fysiske samlinger, 1 digital samling, alt kursmateriell, workshop, nettkurs, tester og personlig oppfølging underveis. Prisen er eksklusive reise til lokasjon.

Referanser tidligere deltakere

Kompetansekrav til deltakere

For å delta på programmet må du ha:

 • gjennomført utdanning innenfor økonomi, HR eller tilsvarende Bachelorgrad’s nivå + 1 års yrkeserfaring innen lønn og HR-administrasjon
  ELLER
 • annen utdannelse + 5 års yrkeserfaring innen lønn og HR-administrasjon

Er du nysgjerrig på programmet?

22. april holdt vi informasjonsmøte om Lønn & HR-a programmet. 

Her ser du presentasjonen fra møte

Kull 6 - oppstart 23. august 2022

Påmelding

M1 - Samling 1
OPERATIV PRAKTISK LØNN
 • Hva vil det si å ha en god lønnshverdag?
 • Lover og regler, arbeidsforhold, lønn og skatt
 • Hva er lønn- og HR-rådgiverens funksjon?
 • Noen dypdykk
 • Workshops i Best Practice
23.-25. august 2022

Oppdatering:

GRFS: 7, RETTSL: 7, Annet: 4

M1 - Samling 2 
OPERATIV PRAKTISK LØNN

 • Merverdiavgift, lønn og regnskap
 • Innrapportering til det offentlige
 • Kontroller og avstemming
28.-29. september 2022

Oppdatering:

BOKF: 3, GRFS: 2, RETTSL: 6

M2 - Samling 1 
HR – ADMINISTRASJON

 

 • Hva er HR-administrasjon?
 • Fra ansettelse til avvikling av arbeidsforhold
 • Noen dypdykk
 • Workshops i Best Practice

02.-03. november 2022

 

Oppdatering:

GRFS: 2, RETTSL: 7

M2 - Samling 2
HR – ADMINISTRASJON

 

 • Sykefravær og sykepenger, permisjoner og ytelser etter Folketrygdlovens regler
 • Pensjon og forsikringer

6. desember 2022

(Digital samling)

Oppdatering:

RETTSL: 6

M3 - Dag 1
DIGITAL DIALOG

 


M4 - Dag 2
RÅDGIVER LØNN OG HR ADM.

 • Effektive arbeidsprosesser
 • Personopplysninger i en digital hverdag

 

 

 • Hvordan være en god sparringspartner
 • Rådgiver - avgrensninger og muligheter
 • Noen dypdykk
 • Workshops i Best Practice
 • Eksamensstart
02.-03. februar 2023

Oppdatering: 

M3
GRFS: 3, Annet: 3

M4
GRFS: 4, Annet: 3

Nettkurs modul 1
Reise- og kostgodtgjørelse - Skatt: 7t oppdatering
Velferdsgoder og naturalytelser - Skatt: 7t oppdatering

Nettkurs mellom modul 1 og 2
Arbeidsforholdet fra ansettelse til avvikling - Rettslære: 7t oppdatering

Nettkurs modul 2
Plikter og rettigheter ved sykefravær, Permisjoner og ytelser til foreldre etter folketrygdlovens regler - Rettslære: 6t oppdatering
Pensjon og forsikringer - Rettslære: 2t oppdatering

Nettkurs mellom modul 2 og 3
Spesielle regler ved avlønning av sjøfolk, Svalbard og nettolønn - Skatt: 3t oppdatering
Arbeid over landegrensene - Skatt: 7t oppdatering
Regnskapsførers ansvar som rådgiver i arbeidsrettspørsmål - Rettslære: 2t oppdatering

Presentasjon av Lønn & HR-administrasjon program

Mål og effekt:

 • Økt kompetanse innen lønn & HR-administrasjon
 • Unik mulighet til å dokumentere din kompetanse
 • Bli en profesjonell rådgiver innenfor fagområdet lønn & HR-administrasjon
 • Programmet gir oppdateringstimer for autoriserte regnskapsførere

Et solid fundament for vekst og utvikling

Programmet strekker seg over 6 måneder og avsluttes med en egen sertifisering. Utdanningsløpet er utviklet i tett samarbeid med bransjen og baserer seg på den anerkjente 70/20/10 metodikken. I korte trekk går det ut på å bringe læringen fra samlinger inn i arbeidshverdagen.

Programmet gir oppdateringstimer i følgende kategorier: GRFS - 18 t, Rettslære - 43 t, Bokføring - 3 t, Skatt 24 t og Annet - 10 t.

Oppfølging av sertifiseringsordning

Etter gjennomført program og bestått eksamen blir du Sertifisert Rådgiver i Lønn og HR- administrasjon, v/Regnskap Norge. Sertifiseringen opprettholdes ved å gjennomføre årlig regeloppdateringskurs i regi av Regnskap Norge.