Lønn & HR - programmet

Sertifisering i Lønn & HR-administrasjon

Sertifiseringsordningen for Lønn & HR-administrasjon gir deg Regnskap Norges stempel på din kompetanse innen fagområdet Lønn & HR-a. Utdanningsløpet er skreddersydd for deg som er autorisert regnskapsfører, regnskapsmedarbeider, og alle øvrige som jobber med lønn og HR.

Vil du bli sertifisert innen Lønn & HR-administrasjon?

Nye kull settes opp høsten 2023. Kull 8 har oppstart 19. september og kull 9 har oppstart 24. oktober. Meld din interesse under. 

Har du spørsmål om programmet kan du ta kontakt med Hilde Elvestuen: hilde.elvestuen@regnskapnorge.no

Meld din interesse for programmer med oppstart høst 2023

Gjennomføring av program og sertifisering

Deltakerne møtes over totalt fem samlinger, hvorav en gjennomføres digitalt. Vi avslutter hver modul med oppgaver, og mellom samlingene er det noe forberedende nettkurs. Vi legger vekt på å bli godt kjent med, og å følge opp alle deltakerne underveis. Programmet avsluttes med en skriftlig gruppebasert eksamensinnlevering og deltaker får et formelt bevis. 

Det er kun 25 plasser tilgjengelig per kull og alle samlingene er lagt til Lily Country Club, lett tilgjengelig fra både Oslo og Oslo Lufthavn. 

Programmet koster kr. 59 000,-  Medlemspris (ikke medlem kr 67 000,-) eks. mva. Dette inkluderer kost og losji på 4 fysiske samlinger, 1 digital samling, alt kursmateriell, workshop, nettkurs, tester og personlig oppfølging underveis. Prisen er eksklusive reise til lokasjon.

Referanser tidligere deltakere

 

Kompetansekrav til deltakere

For å delta på programmet må du ha:

 • gjennomført utdanning innenfor økonomi, HR eller tilsvarende Bachelorgrad’s nivå + 1 års yrkeserfaring innen lønn og HR-administrasjon
  ELLER
 • annen utdannelse + 5 års yrkeserfaring innen lønn og HR-administrasjon

 

Kull 8 - oppstart 19. september - OVERSIKT

SAMLING 1 - Modul 1

OPERATIV PRAKTISK LØNN

 • Hva vil det si å ha en god lønnshverdag?
 • Lover og regler, arbeidsforhold, lønn og skatt
 • Hva er lønn- og HR-rådgiverens funksjon?
 • Noen dypdykk
 • Workshops i Beste Praksis
19.- 21. september 2022

Oppdatering:

GRFS: 7, RETTSL: 7, Annet: 4

SAMLING 2 - Modul 1 

OPERATIV PRAKTISK LØNN

 • Merverdiavgift, lønn og regnskap
 • Innrapportering til det offentlige
 • Kontroller og avstemming
 • Workshops i Beste Praksis
18.-19. oktober 2023

Oppdatering:

BOKF: 3, GRFS: 2, RETTSL: 6

SAMLING 3 - Modul 2

HR – ADMINISTRASJON

 

 • Hva er HR-administrasjon?
 • Fra ansettelse til avvikling av arbeidsforhold
 • Noen dypdykk
 • Workshops i Beste Praksis

22.-23. november 2023

 

Oppdatering:

GRFS: 2, RETTSL: 7

SAMLING 4 - Modul 2 (teams)
HR – ADMINISTRASJON

 

 • Sykefravær og sykepenger, permisjoner og ytelser etter Folketrygdlovens regler
 • Pensjon og forsikringer

Dato kommer

(Digital samling)

Oppdatering:

RETTSL: 6

SAMLING 5

Modul 3 - Dag 1
DIGITAL DIALOG

 


Modul 4 - Dag 2
RÅDGIVER LØNN OG HR ADM.

 

 

 • Effektive arbeidsprosesser
 • Personopplysninger i en digital hverdag

 

 

 • Hvordan være en god sparringspartner
 • Rådgiver - avgrensninger og muligheter
 • Noen dypdykk
 • Workshops i Beste Praksis
 • Eksamensstart
01.-02. februar 2024

Oppdatering: 

M3
GRFS: 3, Annet: 3

M4
GRFS: 4, Annet: 3

TILHØRENDE NETTKURS

Modul 1

Reise- og kostgodtgjørelse - Skatt: 7t oppdatering
Velferdsgoder og naturalytelser - Skatt: 7t oppdatering

Mellom modul 1 og 2
Arbeidsforholdet fra ansettelse til avvikling - Rettslære: 7t oppdatering

Modul 2
Plikter og rettigheter ved sykefravær, Permisjoner og ytelser til foreldre etter folketrygdlovens regler - Rettslære: 6t oppdatering
Pensjon og forsikringer - Rettslære: 2t oppdatering

Mellom modul 2 og 3
Spesielle regler ved avlønning av sjøfolk, Svalbard og nettolønn - Skatt: 3t oppdatering
Arbeid over landegrensene - Skatt: 7t oppdatering
Regnskapsførers ansvar som rådgiver i arbeidsrettspørsmål - Rettslære: 2t oppdatering

 

 

Presentasjon av Lønn & HR-administrasjon program

Mål og effekt:

 • Økt kompetanse innen lønn & HR-administrasjon
 • Unik mulighet til å dokumentere din kompetanse
 • Bli en profesjonell rådgiver innenfor fagområdet lønn & HR-administrasjon
 • Programmet gir oppdateringstimer for autoriserte regnskapsførere

Et solid fundament for vekst og utvikling

Programmet strekker seg over 6 måneder og avsluttes med en egen sertifisering. Utdanningsløpet er utviklet i tett samarbeid med bransjen og baserer seg på den anerkjente 70/20/10 metodikken. I korte trekk går det ut på å bringe læringen fra samlinger inn i arbeidshverdagen.

Programmet gir oppdateringstimer i følgende kategorier: GRFS - 18 t, Rettslære - 43 t, Bokføring - 3 t, Skatt 24 t og Annet - 10 t.

Oppfølging av sertifiseringsordning

Etter gjennomført program og bestått eksamen blir du Sertifisert Rådgiver i Lønn og HR- administrasjon, v/Regnskap Norge. Sertifiseringen opprettholdes ved å gjennomføre årlig regeloppdateringskurs i regi av Regnskap Norge.