Lønn & HR - programmet

Sertifisering i Lønn & HR-administrasjon

Sertifiseringsordningen for Lønn og HR-administrasjon gir deg Regnskap Norges stempel på din kompetanse innen lønn og HR-a. Utdanningsløp som er skreddersydd for deg som er autorisert regnskapsfører, regnskapsmedarbeider, og alle øvrige som jobber med lønn og HR-a. 

• Økt kompetanse innen lønn og HR-administrasjon
• Unik mulighet til å dokumentere din kompetanse
• Bli en profesjonell rådgiver innenfor fagområdet lønn og HR-a
• Programmet gir oppdateringstimer for autoriserte regnskapsførere

Vil du bli sertifisert innen Lønn & HR-a?

De to første kullene er fulltegnet, nytt kull har oppstart oktober 2020.

Har spørsmål om programmet send e-post til: camilla.kristiansen@regnskapnorge.no

 

Påmelding kull 3

Gjennomføring av program og sertifisering

Programmet strekker seg over 8-9  måneder og avsluttes med en egen sertifisering. Utdanningsløpet er utviklet i tett samarbeid med bransjen og baserer seg på den anerkjente 70/20/10 metodikken. I korte trekk går det ut på å bringe læringen fra samlinger inn i arbeidshverdagen.

Deltakerne møtes fysisk over totalt 5 samlinger med oppgaver i mellomperiodene, og god oppfølging og støtte underveis. Hver modul etterfølges av en nettbasert test. Programmet avsluttes med en nettbasert sertifiseringstest og deltaker får et formelt bevis.

Det er kun 25 plasser tilgjengelig per kull og alle samlingene er lagt til Garder kurs- og konferansesenter, lett tilgjengelig fra både Oslo og Oslo Lufthavn. Kull 3 starter 20. oktober 2020.

Hele programmet koster kr. 59 000,-  Medlemspris (ikke medlem kr 67 000,-) eks. mva. Dette inkluderer kost og losji på 5 fysiske samlinger, alt kursmateriell, workshop, nettkurs, tester og personlig oppfølging underveis. Prisen er eksklusive reise til lokasjon.

Kompetansekrav til deltakere

For å delta på programmet må du ha:

  • gjennomført utdanning innenfor økonomi, HR eller tilsvarende Bachelorgrad’s nivå
  • 1 års yrkeserfaring innen lønn og HR-administrasjon

Eller

  • annen utdannelse 
  • 5 års yrkeserfaring innen lønn og HR-administrasjon

Les mer om gjennomføring, oppdateringstimer og sertifisering

Er du nysgjerrig?

Meld deg på vårt forkurs til Lønn & HR programmet!

 

Nettkurs:
Lønn og HR-administrasjon en introduksjon og et forkurs

Nettkurset er en introduksjon til fagfeltet lønn og HR-administrasjon. Det er også et forkurs og en del av, vårt nye sertifiseringsprogram for deg som jobber med lønn og HR-a.

Kurset gir deg en større forståelse for fagområdet, og hvilke rettskilder, offentlige plikter og rettigheter en arbeidsgiver og arbeidstaker må forholde seg til gjennom et arbeidsforhold. Vi vil gi deg innsikt i grunnleggende begreper og systematikk fra arbeidsgivers plikter, til arbeidstakerens rettigheter og konsekvenser når feil skjer.

Lønn og HR-a – en introduksjon