Lønn & HR - programmet

Sertifisering i Lønn & HR-administrasjon

Sertifiseringsordningen for Lønn & HR-administrasjon gir deg Regnskap Norges stempel på din kompetanse innen fagområdet Lønn & HR-a. Utdanningsløp som er skreddersydd for deg som er autorisert regnskapsfører, regnskapsmedarbeider, og alle øvrige som jobber med lønn og HR.

Vil du bli sertifisert innen Lønn & HR-administrasjon?

Påmelding til kull 6 og 7 med oppstart høsten 2022 åpner i januar!

Har du spørsmål om programmet kan du ta kontakt med Camilla Kristiansen: camillla.kristiansen@regnskapnorge.no

Gjennomføring av program og sertifisering

Deltakerne møtes fysisk over totalt fire samlinger, en samling gjennomføres digitalt. Det blir oppgaver i mellomperiodene, nettkurs og god oppfølging og støtte underveis. Programmet avsluttes med en skriftlig gruppebasert eksamensinnlevering og deltaker får et formelt bevis.

Det er kun 25 plasser tilgjengelig per kull og alle samlingene er lagt til Lily Country Club, lett tilgjengelig fra både Oslo og Oslo Lufthavn. 

Programmet koster kr. 59 000,-  Medlemspris (ikke medlem kr 67 000,-) eks. mva. Dette inkluderer kost og losji på 4 fysiske samlinger, 1 digital samling, alt kursmateriell, workshop, nettkurs, tester og personlig oppfølging underveis. Prisen er eksklusive reise til lokasjon.

Kompetansekrav til deltakere

For å delta på programmet må du ha:

  • gjennomført utdanning innenfor økonomi, HR eller tilsvarende Bachelorgrad’s nivå
  • 1 års yrkeserfaring innen lønn og HR-administrasjon

Eller

  • annen utdannelse 
  • 5 års yrkeserfaring innen lønn og HR-administrasjon

Oppfølging av sertifiseringsordning

Etter gjennomført program og bestått eksamen blir du Sertifisert Rådgiver i Lønn og HR- administrasjon, v/Regnskap Norge. Sertifiseringen opprettholdes ved å gjennomføre årlig regeloppdateringskurs i regi av Regnskap Norge.

Mål og effekt:

  • Økt kompetanse innen lønn & HR-administrasjon
  • Unik mulighet til å dokumentere din kompetanse
  • Bli en profesjonell rådgiver innenfor fagområdet lønn & HR-administrasjon
  • Programmet gir oppdateringstimer for autoriserte regnskapsførere

Et solid fundament for vekst og utvikling

Programmet strekker seg over 6 måneder og avsluttes med en egen sertifisering. Utdanningsløpet er utviklet i tett samarbeid med bransjen og baserer seg på den anerkjente 70/20/10 metodikken. I korte trekk går det ut på å bringe læringen fra samlinger inn i arbeidshverdagen.

Programmet gir oppdateringstimer i følgende kategorier: GRFS - 18 t, Rettslære - 43 t, Bokføring - 3 t, Skatt 24 t og Annet - 10 t.