Kull 1 - fulltegnet

Kull 1 ble raskt fulltegnet og startet høsten 2019. Deltakerne fra første kull vil sertifiseres i mai 2020. Samlingene holdes på Garder kurs og konferansesenter, rett ved Oslo Lufthavn.

Kompetanseprogram Lønn & HR-a

Programmet består av 5 samlinger à 2 eller 3 dager (se under). Modulene har både teoretisk og praktisk tilnærming. I mellomperiodene blir det hjemmeoppgaver der ny læring tas ut i praksis, nettkurs og nettbaserte tester. Denne kombinasjonen gir et solid fundament for videre vekst og utvikling. Hele utdanningsløpet avsluttes med en nettbasert sertifiseringstest med case og oppgaver fra pensum.

Samlinger på Garder kurs og konferansesenter: 

M1 - Samling 1
OPERATIV PRAKTISK LØNN
 • Lover og regler, arbeidsforhold, lønn og skatt
 • Gode rutiner, forventningsavklaringer
22. - 24. oktober 2019

Oppdatering:

GRFS: 7, RETTSL: 7, Annet: 4

M1 - Samling 2 
OPERATIV PRAKTISK LØNN

 • Innrapportering til det offentlige 
 • Overføring fra lønn til regnskap
 • Fravær, permisjoner etc.
20.-21. november 2019

Oppdatering:

BOKF: 3, GRFS: 2, RETTSL: 6

M2 - Samling 1 
HR – ADMINISTRASJON
 • Ansettelse, arbeidskontrakt, arbeidstid, arbeidsgivers styringsrett
 • Avslutning av arbeidsforhold, permisjoner, sluttavtaler, rutiner ved utmeldinger
10.-12. februar 2020

Oppdatering:

GRFS: 2, RETTSL: 14

M2 - Samling 2
HR – ADMINISTRASJON
 • HMS Sykefraværsregistrering og oppfølging
 • Pensjon og forsikringer
01. - 02. april 2020

Oppdatering:

RETTSL: 14

M3 - Dag 1
DIGITAL DIALOG


M4 - Dag 2
RÅDGIVER LØNN OG HR ADM.

 • Effektive arbeidsprosesser

 

 • Hvordan være en god sparringspartner
 • Rådgiver - avgrensninger og muligheter
26.-27. mai 2020

Oppdatering: 

M3
GRFS: 3, Annet: 3

M4
GRFS: 4, Annet: 3

Nettkurs mellom modul 1 og 2

Reise- og kostgodtgjørelse (nettkurs) Oppdatering - Skatt: 7
Velferdsgoder og naturalytelser (nettkurs) Oppdatering - Skatt: 7

Nettkurs mellom modul 2 og 3

Spesielle regler ved avlønning av sjøfolk, Svalbard og nettolønn (nettkurs) Oppdatering - Skatt: 3
Arbeid over landegrensene (nettkurs) Oppdatering - Skatt: 7

Interessert i programmet?

 • Send epost til nils.woie@regnskapnorge.no eller ring oss for mer informasjon.

  • Nils Woie, 456 00 250