Kull 2 - FULLTEGNET

Kull 2 starter 1. september 2020 og avsluttes med sertifisering i slutten av mars 2021. Samlingene holdes på Kringler Gjestegård som ligger flott til i landlige omgivelser 15 min nord for Oslo Lufthavn. Med hjemmekoselige atmosfære, førsteklasses kjøkken og hyggelig betjening, er dette den perfekte rammen for faglig utvikling.

Kompetanseprogram Lønn & HR-a

Programmet består av 5 samlinger à 2 eller 3 dager (se under). Modulene har både teoretisk og praktisk tilnærming. I mellomperiodene blir det hjemmeoppgaver der ny læring tas ut i praksis, nettkurs og nettbaserte tester. Denne kombinasjonen gir et solid fundament for videre vekst og utvikling. Hele utdanningsløpet avsluttes med en nettbasert sertifiseringstest med case og oppgaver fra pensum.

Samlinger på Kringler Gjestegård: 

www.kringler.no

M1 - Samling 1
OPERATIV PRAKTISK LØNN
 • Lover og regler, arbeidsforhold, lønn og skatt
 • Gode rutiner, forventningsavklaringer
01.-03. sept 2020

Oppdatering:

GRFS: 7, RETTSL: 7, Annet: 4

M1 - Samling 2 
OPERATIV PRAKTISK LØNN

 • Innrapportering til det offentlige 
 • Overføring fra lønn til regnskap
 • Fravær, permisjoner etc.
28.-29. okt 2020

Oppdatering:

BOKF: 3, GRFS: 2, RETTSL: 6

M2 - Samling 1 
HR – ADMINISTRASJON
 • Ansettelse, arbeidskontrakt, arbeidstid, arbeidsgivers styringsrett
 • Avslutning av arbeidsforhold, permisjoner, sluttavtaler, rutiner ved utmeldinger
24.-26. nov 2020

Oppdatering:

GRFS: 2, RETTSL: 14

M2 - Samling 2
HR – ADMINISTRASJON
 • HMS Sykefraværsregistrering og oppfølging
 • Pensjon og forsikringer
03.-04. feb 2021

Oppdatering:

RETTSL: 14

M3 - Dag 1
DIGITAL DIALOG


M4 - Dag 2
RÅDGIVER LØNN OG HR ADM.

 • Effektive arbeidsprosesser

 

 • Hvordan være en god sparringspartner
 • Rådgiver - avgrensninger og muligheter
24.-25. mars 2021

Oppdatering: 

M3
GRFS: 3, Annet: 3

M4
GRFS: 4, Annet: 3

Nettkurs mellom modul 1 og 2

Reise- og kostgodtgjørelse (nettkurs) Oppdatering - Skatt: 7
Velferdsgoder og naturalytelser (nettkurs) Oppdatering - Skatt: 7

Nettkurs mellom modul 2 og 3

Spesielle regler ved avlønning av sjøfolk, Svalbard og nettolønn (nettkurs) Oppdatering - Skatt: 3
Arbeid over landegrensene (nettkurs) Oppdatering - Skatt: 7