Kull 2

Kull 2 starter 26. oktober 2020 og avsluttes med sertifisering i begynnelsen av mai 2021. Samlingene holdes på X Meeting Point, som ligger landlig til omtrent midt mellom Oslo og Oslo Lufthavn.

 

Kompetanseprogram Lønn & HR-a

Programmet består av 4 fysiske samlinger à 2 eller 3 dager (se under) og en digital samling over to dager. Modulene har både teoretisk og praktisk tilnærming. I mellomperiodene blir det hjemmeoppgaver der ny læring tas ut i praksis, nettkurs og nettbaserte tester. Denne kombinasjonen gir et solid fundament for videre vekst og utvikling. Hele utdanningsløpet avsluttes med en nettbasert sertifiseringstest med case og oppgaver fra pensum.

Samlinger på X Meeting Point: 

Om X Meeting Point

M1 - Samling 1
OPERATIV PRAKTISK LØNN
 • Lover og regler, arbeidsforhold, lønn og skatt
 • Gode rutiner, forventningsavklaringer
26.-28. okt 2020

Oppdatering:

GRFS: 7, RETTSL: 7, Annet: 4

M1 - Samling 2 
OPERATIV PRAKTISK LØNN

 • Innrapportering til det offentlige 
 • Overføring fra lønn til regnskap
 • Fravær, permisjoner etc.
25.-26. nov 2020

Oppdatering:

BOKF: 3, GRFS: 2, RETTSL: 6

M2 - Samling 1 
HR – ADMINISTRASJON

 

 

 • Ansettelse, arbeidskontrakt, arbeidstid, arbeidsgivers styringsrett
 • Avslutning av arbeidsforhold, permisjoner, sluttavtaler, rutiner ved utmeldinger

02.-04. feb 2021

(03.-04. på X Meeting Point, 02. er et nettkurs)

Oppdatering:

GRFS: 2, RETTSL: 14

M2 - Samling 2
HR – ADMINISTRASJON

 

 • HMS Sykefraværsregistrering og oppfølging
 • Pensjon og forsikringer

24.-25. mar 2021

(Digital samling)

Oppdatering:

RETTSL: 14

M3 - Dag 1
DIGITAL DIALOG


M4 - Dag 2
RÅDGIVER LØNN OG HR ADM.

 • Effektive arbeidsprosesser

 

 • Hvordan være en god sparringspartner
 • Rådgiver - avgrensninger og muligheter
05.-06. mai 2021

Oppdatering: 

M3
GRFS: 3, Annet: 3

M4
GRFS: 4, Annet: 3

Nettkurs mellom modul 1 og 2

Reise- og kostgodtgjørelse (nettkurs) Oppdatering - Skatt: 7
Velferdsgoder og naturalytelser (nettkurs) Oppdatering - Skatt: 7

Nettkurs mellom modul 2 og 3

Spesielle regler ved avlønning av sjøfolk, Svalbard og nettolønn (nettkurs) Oppdatering - Skatt: 3
Arbeid over landegrensene (nettkurs) Oppdatering - Skatt: 7