Kull 2 - kun 4 ledige plasser!

Kull 2 starter 26. oktober 2020 og avsluttes med sertifisering i begynnelsen av mai 2021. Samlingene holdes på Miklagard Hotel som ligger landlig til knappe 25 minutter fra Oslo og 10 minutter fra Gardermoen.

 

Kompetanseprogram Lønn & HR-a

Programmet består av 4 fysiske samlinger à 2 eller 3 dager (se under) og en digital samling over to dager. Modulene har både teoretisk og praktisk tilnærming. I mellomperiodene blir det hjemmeoppgaver der ny læring tas ut i praksis, nettkurs og nettbaserte tester. Denne kombinasjonen gir et solid fundament for videre vekst og utvikling. Hele utdanningsløpet avsluttes med en nettbasert sertifiseringstest med case og oppgaver fra pensum.

Samlinger på Miklagard Hotel: 

Om Miklagard

M1 - Samling 1
OPERATIV PRAKTISK LØNN
 • Lover og regler, arbeidsforhold, lønn og skatt
 • Gode rutiner, forventningsavklaringer
26.-28. okt 2020

Oppdatering:

GRFS: 7, RETTSL: 7, Annet: 4

M1 - Samling 2 
OPERATIV PRAKTISK LØNN

 • Innrapportering til det offentlige 
 • Overføring fra lønn til regnskap
 • Fravær, permisjoner etc.
25.-26. nov 2020

Oppdatering:

BOKF: 3, GRFS: 2, RETTSL: 6

M2 - Samling 1 
HR – ADMINISTRASJON

 

 

 • Ansettelse, arbeidskontrakt, arbeidstid, arbeidsgivers styringsrett
 • Avslutning av arbeidsforhold, permisjoner, sluttavtaler, rutiner ved utmeldinger

02.-04. feb nov 2021

(03.-04. på Miklagard, 02. er et nettkurs)

Oppdatering:

GRFS: 2, RETTSL: 14

M2 - Samling 2
HR – ADMINISTRASJON

 

 • HMS Sykefraværsregistrering og oppfølging
 • Pensjon og forsikringer

24.-25. mar 2021

(Digital samling)

Oppdatering:

RETTSL: 14

M3 - Dag 1
DIGITAL DIALOG


M4 - Dag 2
RÅDGIVER LØNN OG HR ADM.

 • Effektive arbeidsprosesser

 

 • Hvordan være en god sparringspartner
 • Rådgiver - avgrensninger og muligheter
05.-06. mai 2021

Oppdatering: 

M3
GRFS: 3, Annet: 3

M4
GRFS: 4, Annet: 3

Nettkurs mellom modul 1 og 2

Reise- og kostgodtgjørelse (nettkurs) Oppdatering - Skatt: 7
Velferdsgoder og naturalytelser (nettkurs) Oppdatering - Skatt: 7

Nettkurs mellom modul 2 og 3

Spesielle regler ved avlønning av sjøfolk, Svalbard og nettolønn (nettkurs) Oppdatering - Skatt: 3
Arbeid over landegrensene (nettkurs) Oppdatering - Skatt: 7