Kull 3 - kun 2 ledige plasser!

Kull 3 starter 20. oktober 2020 og avsluttes med sertifisering i slutten av mai 2021. Samlingene holdes på Miklagard, som ligger landlig til knappe 25 minutter fra Oslo og 10 minutter fra Gardermoen.

Kompetanseprogram Lønn & HR-a

Programmet består av 5 samlinger à 2 eller 3 dager (se under). Modulene har både teoretisk og praktisk tilnærming. I mellomperiodene blir det hjemmeoppgaver der ny læring tas ut i praksis, nettkurs og nettbaserte tester. Denne kombinasjonen gir et solid fundament for videre vekst og utvikling. Hele utdanningsløpet avsluttes med en nettbasert sertifiseringstest med case og oppgaver fra pensum.

Om Miklagard

Samlinger på Miklagard: 

M1 - Samling 1
OPERATIV PRAKTISK LØNN
 • Lover og regler, arbeidsforhold, lønn og skatt
 • Gode rutiner, forventningsavklaringer
20. - 22. oktober 2020

Oppdatering:

GRFS: 7, RETTSL: 7, Annet: 4

M1 - Samling 2 
OPERATIV PRAKTISK LØNN

 • Merverdiavgift, lønn og regnskap
 • Innrapportering til det offentlige
 • Fravær, permisjoner etc.
18. - 19. november 2020

Oppdatering:

BOKF: 3, GRFS: 2, RETTSL: 6

M2 - Samling 1 
HR – ADMINISTRASJON
 • Ansettelse, arbeidskontrakt, arbeidstid, arbeidsgivers styringsrett
 • Avslutning av arbeidsforhold, permisjoner, sluttavtaler, rutiner ved utmeldinger
15. - 17. februar 2021

Oppdatering:

GRFS: 2, RETTSL: 14

M2 - Samling 2
HR – ADMINISTRASJON

Sykefravær og sykepenger, permisjoner og ytelser etter Folketrygdlovens regler.

 • Partenes plikter etter Arbeidsmiljøloven
 • Arbeidstakeres rett til sykepenger etter Folketrygdloven
 • Beregning av sykepenger
 • Pensjon og forsikringer
14. - 15. april 2021

Oppdatering:

RETTSL: 14

M3 - Dag 1
DIGITAL DIALOG


M4 - Dag 2
RÅDGIVER LØNN OG HR ADM.

 • Effektive arbeidsprosesser

 

 • Hvordan være en god sparringspartner
 • Rådgiver - avgrensninger og muligheter
26. - 27. mai 2021

Oppdatering: 

M3
GRFS: 3, Annet: 3

M4
GRFS: 4, Annet: 3

Nettkurs mellom modul 1 og 2

Reise- og kostgodtgjørelse (nettkurs) Oppdatering - Skatt: 7
Velferdsgoder og naturalytelser (nettkurs) Oppdatering - Skatt: 7

Nettkurs mellom modul 2 og 3

Spesielle regler ved avlønning av sjøfolk, Svalbard og nettolønn (nettkurs) Oppdatering - Skatt: 3
Arbeid over landegrensene (nettkurs) Oppdatering - Skatt: 7
Regnskapsførers ansvar som rådgiver i arbeidsrettspørsmål Oppdatering - Rettslære: 2