Kull 3

Kull 3 starter 20. oktober 2020 og avsluttes med sertifisering i slutten av mai 2021. Samlingene holdes på X Meeting Point, som ligger landlig til omtrent midt mellom Oslo og Oslo Lufthavn.

Kompetanseprogram Lønn & HR-a

Programmet består av 4 fysiske samlinger à 2 eller 3 dager (se under) og en digital samling over to dager. Modulene har både teoretisk og praktisk tilnærming. I mellomperiodene blir det hjemmeoppgaver der ny læring tas ut i praksis, nettkurs og nettbaserte tester. Denne kombinasjonen gir et solid fundament for videre vekst og utvikling. Hele utdanningsløpet avsluttes med en nettbasert sertifiseringstest med case og oppgaver fra pensum.

Om X Meeting Point

Samlinger på X Meeting Point hotel: 

M1 - Samling 1
OPERATIV PRAKTISK LØNN
 • Lover og regler, arbeidsforhold, lønn og skatt
 • Gode rutiner, forventningsavklaringer
20. - 22. oktober 2020

Oppdatering:

GRFS: 7, RETTSL: 7, Annet: 4

M1 - Samling 2 
OPERATIV PRAKTISK LØNN

 • Merverdiavgift, lønn og regnskap
 • Innrapportering til det offentlige
 • Fravær, permisjoner etc.
18. - 19. november 2020

Oppdatering:

BOKF: 3, GRFS: 2, RETTSL: 6

M2 - Samling 1 
HR – ADMINISTRASJON

 

 • Ansettelse, arbeidskontrakt, arbeidstid, arbeidsgivers styringsrett
 • Avslutning av arbeidsforhold, permisjoner, sluttavtaler, rutiner ved utmeldinger

15. - 17. februar 2021

(16.-17. på X Meeting Point, 15. er et nettkurs)

Oppdatering:

GRFS: 2, RETTSL: 14

M2 - Samling 2
HR – ADMINISTRASJON

 

Sykefravær og sykepenger, permisjoner og ytelser etter Folketrygdlovens regler.

 • Partenes plikter etter Arbeidsmiljøloven
 • Arbeidstakeres rett til sykepenger etter Folketrygdloven
 • Beregning av sykepenger
 • Pensjon og forsikringer

14. - 15. april 2021

(Digital samling)

Oppdatering:

RETTSL: 14

M3 - Dag 1
DIGITAL DIALOG


M4 - Dag 2
RÅDGIVER LØNN OG HR ADM.

 • Effektive arbeidsprosesser

 

 • Hvordan være en god sparringspartner
 • Rådgiver - avgrensninger og muligheter
26. - 27. mai 2021

Oppdatering: 

M3
GRFS: 3, Annet: 3

M4
GRFS: 4, Annet: 3

Nettkurs mellom modul 1 og 2

Reise- og kostgodtgjørelse (nettkurs) Oppdatering - Skatt: 7
Velferdsgoder og naturalytelser (nettkurs) Oppdatering - Skatt: 7

Nettkurs mellom modul 2 og 3

Spesielle regler ved avlønning av sjøfolk, Svalbard og nettolønn (nettkurs) Oppdatering - Skatt: 3
Arbeid over landegrensene (nettkurs) Oppdatering - Skatt: 7
Regnskapsførers ansvar som rådgiver i arbeidsrettspørsmål Oppdatering - Rettslære: 2