Kompetanseprogrammer

Våre kompetanseprogrammer er utviklet i samarbeid med bransjen, og skal gi regnskap- og økonomifunksjoner den kompetansen de trenger for opprettholde den viktige rollen regnskapsførere har i norsk næringsliv. Programmene er modulbasert og består av fysiske samlinger, webinarer og virtuelle klasserom.

Alle priser er eks. mva og inkluderer kost og losji på alle fysiske samlinger, alt kursmateriell, workshop, nettkurs, tester og personlig oppfølging underveis. Prisene er eksklusive reise til lokasjon.

 

Samlinger

Webinar

Nettkurs

Virtuelt
klasse

Medl. pris

Ord. pris

LEDEROPPJØRET

Meld deg på

8 dager

Ja

Nei

Ja

45 000,-

55 000,-

LØNN & HR-a PROGRAM

Meld deg på

12 dager

Nei

Ja

Ja

59 000,-

67 000,-

RÅDGIVER PROGRAM

Meld deg på

5 dager

Ja

Nei Ja 36 000,- 45 000,-