Rådgiverprogrammet

Bli en sertifisert rådgiver!

Med en arbeidshverdag i endring er du mer enn noen gang kundens nærmeste rådgiver. Gjennom 5 moduler forbedrer du din kommunikasjon og utvikler trygghet i rådgiverrollen. Du kartlegger dine styrker og lærer hvordan relasjonskompetanse gir økt tillit og skaper større verdi for kunden.

Vil du bli bedre på kommunikasjon og relasjonsbygging?

Har du spørsmål om programmet kan du ta kontakt med Camilla Kristiansen: camilla.kristiansen@regnskapnorge.no 

Påmelding Rådgiverprogram

HELDIGITALT PROGRAM MED PRAKTISK TRENING OG SERTIFISERING

Rådgiverprogrammet er heldigitalt og går over 3 måneder à 5 moduler. Programmer er tilpasset dagens situasjon med flere digitale kundemøter. Du kan enkelt følge programmet, fra kontoret eller hjemme. I tillegg slipper du reisetid og kostnader tilknyttet kost og losji.

Vi møtes gjennom 3 måneder fordelt på 5 nettbaserte moduler, der vi bruker Zoom som samarbeidsverktøy. Tre av modulene går over to dager, og to av modulene går over en halv dag. Samlingene har en praktisk tilnærming med gruppeoppgaver og casetrening. I mellomperiodene blir det praktisk trening på egne kundecase der læring tas ut i praksis. Siste samling er en sertifiseringsmodul der vi trener sammen dag 1 og avslutter med en muntlig prøve dag 2 som baserer seg på det stoffet og treningene vi går igjennom under samlingene.

Programmet koster kr. 36 000,- for medlemmer, ikke medlemmer kr. 45 000,-. Dette inkluderer kursmateriell, tilgang til alle modulene, et 5 timers nettkurs og personlig oppfølging underveis.

Det er kun 20 plasser tilgjengelig for maksimal effekt. Programmet egner seg både for ansatte i regnskapsbyrå og regnskapsmedarbeidere internt i virksomheter. Se hva tidligere deltakere sier om programmet

Moduloversikt og datoer - kull 4 oppstart våren 2021:

 

TITTEL

 Dato

 Hvor

M1

Rådgiverrollen – hvordan skape økt verdi for kunde og oss?

 • Hva er dine verdier som rådgiver
 • Tillit og tilbakemeldinger
 • Kartleggingsverktøy (SDI)
 • Tilpasset kommunikasjon
 • Lytteferdigheter, behovsavdekking, gode spørsmål, åpning av samtalen, interessevekkere
 • Hva er dine verdier som rådgiver

22.-23. mars 2021

2-dagers nettsamling: teori og refleksjoner i plenum og gruppearbeid

M2

 • Erfaringsutveklsing
 • Trening
 • Fokus videre

15. april 2021

halvdags nettsamling

M3

Rådgiverrollen - tilpasset kommunikasjon

 • Hvordan sikre at kunden forblir din kunde også i fremtiden
 • Praktisk gjennomgang av regnskapet
  - hvordan prise rådgiving
  - prismodell og forventningsstyring

10.-11. mai 2021

2-dagers nettsamling: teori og refleksjoner i plenum og gruppearbeid

M4

 • Erfaringsutveksling
 • Trening
 • Fokus videre

28. mai 2021

halvdags nettsamling

M5

Sertifisering

 • Dag 1: trening på rådgiverdialogen
 • Dag 2: sertifisering (30 minutter hver)

16.-17. juni 2021

2-dagers nettsamling: teori og refleksjoner i plenum og gruppearbeid

Modulene har en praktisk tilnærming med gruppeoppgaver og trening.

Nettkurset: Fra regnskapsprodusent til støttespiller gjennomføres individuelt før modul 5. (Du blir automatisk påmeldt nettkurset som deltaker av programmet)

Se webinaret: Rådgiverdialog

Modulbasert program

Mål og effekt:

 • Bidra til økt verdiskapning for din bedrift og dine kunder
 • Bedre utnyttelse av potensiale i kundeporteføljen
 • Styrkede forutsetninger for å bli en god partner med dine kunder
 • Økt trygghet i rådgiverrollen gjennom styrket relasjons- og kommunikasjonskompetanse

Et solid fundament for vekst og utvikling

Programmet er utviklet i tett samarbeid med bransjen og baserer seg på den anerkjente 70/20/10 metodikken. I korte trekk går det ut på å bringe læringen fra samlinger inn i arbeidshverdagen. Vårt mål er at du skal bli enda dyktigere i din rolle.

Programmet gir 35 oppdateringstimer i kategorien annet. Nettkurset - Fra regnskapsprodusent til støttespiller gir 2 timer i RF/GFRS + 3 timer i annet.