Rådgiverprogrammet

Bli en sertifisert rådgiver!

Med en arbeidshverdag i endring er du mer enn noen gang kundens nærmeste rådgiver. Gjennom 5 moduler forbedrer du din kommunikasjon og utvikler trygghet i rådgiverrollen. Du kartlegger dine styrker og lærer hvordan relasjonskompetanse gir økt tillit og skaper større verdi for kunden.

Vil du bli bedre på kommunikasjon og relasjonsbygging?

Har du spørsmål om programmet? Send e-post til: camilla.kristiansen@regnskapnorge.no 

Påmelding Rådgiverprogram

Programmet går over 3 måneder med en kombinasjon av 2 fysiske samlinger og 3 nettsamlinger. I mellomperioden blir det praktisk trening på egne kundecase der læring tas ut i praksis. Siste samling er en sertifiseringsmodul med en muntlig prøve som baserer seg på det stoffet og treningene vi går igjennom under samlingene. 

Hele programmet koster kr. 46 000,-* eks mva. for medlemmer, ikke medlemmer kr. 55 000,-* eks. mva. Dette inkluderer kost og losji på fysiske samlinger, kursmateriell, nettsamlinger, et 5 timers nettkurs og personlig oppfølging underveis. Prisen er eksklusive reise til lokasjon. 

Samlingene er lagt til Thon Hotel Arena på Lillestrøm, 1 stopp med tog fra Oslo S og Oslo Lufthavn Gardermoen. Det er kun 20 plasser tilgjengelig for maksimal effekt. Programmet egner seg både for ansatte i regnskapsbyrå og regnskapsmedarbeidere internt i virksomheter.

*Prisen er den samme uansett om du overnatter eller ikke. Vi anbefaler alle å overnatte da det sosiale har en verdi for deg som deltaker.

Moduloversikt og datoer - kull 3 oppstart høst 2020:

MELD DEG PÅ KULL 3

 

TITTEL

 Dato

 Hvor

M1

Rådgiverrollen – hvordan skape økt verdi for kunde og oss?

 • Hva er dine verdier som rådgiver
 • Bli trygg i kommunikasjonen med kunden

26. og 27. oktober

Thon Hotel Arena

M2

 • Erfaringsutveklsing
 • Trening
 • Fokus videre

16. november

Nettsamling

M3

Rådgiverrollen

 • Tilpasset kommunikasjon med kunden 
  - sikre at kunden forblir din kunde også i fremtiden
 • Praktisk gjennomgang av regnskapet
  - hva kan du gi råd om
  - trening på egne kundecase

03. og 04. desember

Thon Hotel Arena

M4

 • Erfaringsutveksling
 • Trening
 • Fokus videre

07. januar

Nettsamling

M5

 • Sertifisering

21. og 22. januar

Nettsamling

Modulene har en praktisk tilnærming med gruppeoppgaver og casetrening.

Nettkurset: Fra regnskapsprodusent til støttespiller gjennomføres individuelt før modul 5. (Du blir automatisk påmeldt nettkurset som deltaker av programmet)

Se webinaret: Rådgiverdialog

 

Rådgiverprogrammet Kull 3 - oppstart høst 2020

Modulbasert program

Mål og effekt:

 • Bidra til økt verdiskapning for din bedrift og dine kunder
 • Bedre utnyttelse av potensiale i kundeporteføljen
 • Styrkede forutsetninger for å bli en god partner med dine kunder
 • Økt trygghet i rådgiverrollen gjennom styrket relasjons- og kommunikasjonskompetanse

Et solid fundament for vekst og utvikling

Programmet er utviklet i tett samarbeid med bransjen og baserer seg på den anerkjente 70/20/10 metodikken. I korte trekk går det ut på å bringe læringen fra samlinger inn i arbeidshverdagen. Vårt mål er at du skal bli enda dyktigere i din rolle.

Programmet gir 35 oppdateringstimer i kategorien annet. Nettkurset - Fra regnskapsprodusent til støttespiller gir 2 timer i RF/GFRS + 3 timer i annet.