Rådgiverprogrammet

Bli en sertifisert rådgiver!

Med en arbeidshverdag i endring er du mer enn noen gang kundens nærmeste rådgiver. Vårt Rådgiverprogram er laget for både ansatte i regnskapsbyrå og regnskapsmedarbeidere internt i virksomheter.

• Bli trygg i din rolle som rådgiver
• Kartlegging av dine verdier og styrker som rådgiver (SDI)
• Praktisk trening på egne kundecase
• Lær hvordan du øker lønnsomheten per kunde
• Sertifisering ved fullført program

Vil du bli bedre på kommunikasjon og relasjonsbygging?

Har du spørsmål om programmet? Send e-post til: camilla.kristiansen@regnskapnorge.no 

Påmelding Rådgiverprogram

Et program med fokus på relasjon og kommunikasjon

Et grunnleggende rådgiverprogram som fokuserer på relasjon og kommunikasjon, strukturer og metodikk som kan benyttes uansett fagområde. Programmet er en kombinasjon av fysiske- og nettsamlinger og et 5 timers nettkurs, samt god oppfølging og støtte underveis. Siste modul er en sertifiseringsmodul med høytidelig avslutning og bevisutdeling.

Rådgiverprogrammet 

Samlingene gjennomføres i Oslo med kun 20 plasser tilgjengelig pr. kull. Alle samlingene er lagt til Thon Hotel Arena på Lillestrøm, 1 stopp med tog fra Oslo S og Oslo Lufthavn Gardermoen. 

Hele programmet koster kr. 46 000,-* eks mva. for medlemmer, ikke medlemmer kr. 55 000,-* eks. mva. Dette inkluderer kost og losji på fysiske samlinger, alt kursmateriell, webinarer, nettmøter, nettkurs og personlig oppfølging underveis. Prisen er eksklusive reise til lokasjon. 

Programmet gir 35 oppdateringstimer i kategorien annet. Nettkurset - Fra regnskapsprodusent til støttespiller gir 2 timer i RF/GFRS + 3 timer i annet. 

*Prisen er den samme uansett om du overnatter eller ikke. Vi anbefaler alle å overnatte da det sosiale har en verdi for deg som deltaker.

Se intervju med 2 av deltakeren på Rådgiverprogrammet kull 1

Gjennomføring, moduler og datoer 

Rådgiverprogrammet Kull 3 - oppstart høst 2020

Rådgiverprogrammet Kull 2 - startet

Rådgiverprogrammet Kull 1 - fulltegnet

 

Se opptak av webinar om Rådgiverdialogen her

Modulbasert program

Et solid fundament for vekst og utvikling

5 moduler med 3 fysiske samlinger + nettbasert læring, samt trening og erfaringsutveksling underveis. I mellomperiodene blir det hjemmeoppgaver der ny læring tas ut i praktisk. 

Rådgiverprogrammet strekker seg over ca 5 måneder og avsluttes med en egen sertifisering. Programmet er utviklet i tett samarbeid med bransjen og baserer seg på den anerkjente 70/20/10 metodikken. I korte trekk går det ut på å bringe læringen fra samlinger inn i arbeidshverdagen. Vårt mål er at du skal bli enda dyktigere i din rolle.

Mål og effekt:

  • Bidra til økt verdiskapning for din bedrift og dine kunder
  • Bedre utnyttelse av potensiale i kundeporteføljen
  • Styrkede forutsetninger for å bli en god partner med dine kunder
  • Økt trygghet i rådgiverrollen gjennom styrket relasjons- og kommunikasjonskompetanse