Gjennomføring kull 2 - oppstart februar 2020

De fysiske samlingen holdes på Thon Hotel Arena på Lillestrøm, midt mellom Oslo og Oslo Lufthavn. Toget tar bare 12 minutter til Oslo sentrum og til Oslo Lufthavn, og det er kort gangavstand til togstasjonen fra hotellet. Andre kull har oppstart 03. og 04. februar 2020 med siste samling og sertifisering 20. mai 2020.

Et solid fundament for videre vekst og utvikling

Modulbasert program som består av 3 fysiske samlinger og 3 nettsamlinger, samt trening og erfaringsutveksling underveis. I mellomperiodene blir det hjemmeoppgaver der ny læring tas ut i praktisk. Denne kombinasjonen gir et solid fundament for videre vekst og utvikling.

Rådgiverprogrammet strekker seg over 5 måneder og avsluttes med en egen sertifisering. Programmet er utviklet i tett samarbeid med bransjen og baserer seg på den anerkjente 70/20/10 metodikken. I korte trekk går det ut på å bringe læringen fra samlinger inn i arbeidshverdagen. Vi ønsker å forsterke nærheten til læring og å fokusere på hva hver enkelt deltaker har ønske om å utvikle. Vårt mål er at du skal bli enda dyktigere i din rolle.

Mål og effekt - Rådgiverprogrammet:

 • Bidra til økt verdiskapning for din bedrift og dine kunder
 • Bedre utnyttelse av potensiale i kundeporteføljen
 • Styrkede forutsetninger for å bli en god partner med dine kunder
 • Økt trygghet i rådgiverrollen gjennom styrket relasjons- og kommunikasjonskompetanse

Moduloversikt:

 

TITTEL

 Dato

 Hvor

M1

Rådgiverrollen – hvordan skape økt verdi for kunde og oss?

 • Hva er dine verdier som rådgiver
 • Bli trygg i kommunikasjonen med kunden

03. og 04. feb

Thon Hotel Arena

M2

Trening og veiledning i god behovsavdekning

 • Riktig behovsavdekking sikres gjennom gode spørsmåls- og lytteferdigheter
 • Skap økt forståelse for kundens behov gjennom god involvering

13. feb

Nettsamling

M3

Rådgiverrollen – tilpasset kommunikasjon med kunden

 • Sikre at kunden forblir din kunde også i fremtiden

10. mars

Thon Hotel Arena

M4

Trening og veiledning i presentasjon av kundeløsninger

 • Unngå “å gå i selgerfella” ved presentasjon av løsninger for kunden
 • Delaksepter er en avgjørende faktor ved presentasjon av nye løsninger for kunden

23. mars

Nettsamling

M5

Trening og veiledning i innvendinger og avslutningsteknikker

 • Lær deg å møte kundens innvendinger og spørsmål
 • Styrk din gjennomslagskraft i dialog med kunden

31. mars

Nettsamling

M6

Rådgiverrollen – praktisk gjennomgang av regnskapet

 • Hva kan du gi råd om
 • Trening på egne kundecase

20. april

Thon Hotel Arena

M7*

Q & A - Forberedelse til sertifisering

12. mai

Nettbasert

M8

Sertifisering

20. mai

Thon Hotel Arena

*M7 er en «fagdag» for spørsmål rundt sertifiseringen.

Modulene har en praktisk tilnærming med gruppeoppgaver og casetrening.

Påmelding

 

Interessert i programmet?

 • Send epost til nils.woie@regnskapnorge.no eller ring oss for mer informasjon.

  • Nils Woie, 456 00 250