Rådgiverdialog - styrk din relasjons- og kommunikasjonskompetanse

Mestrer du alle fasene i dialogen med kunden? I dette webinaret får du gode råd om hvordan du kan styrke din relasjons- og kommunikasjonskompetanse. Lær deg å lytte og stille de rette spørsmålene for bedre relasjoner, økt tillit og gode kundeopplevelser.

Webinar: Rådgiverdialog ble sendt live 19. desember 2019

Se opptaket av webinaret - Rådgiverdialog:

Dette webinaret holdes av Morten Andresen og Geir Andresen som er instruktører på Rådgiverprogrammet. De har lang erfaring med læring, utvikling og trening i å styrke relasjons- og  kommunikasjonskompetanse i ulike bransjer.

Les mer om Rådgiverprogrammet