Lønn og HR-a oppstart 19. september 2023

Sertifisering i Lønn & HR-administrasjon

Sertifiseringsordningen for Lønn & HR-administrasjon gir deg Regnskap Norges stempel på din kompetanse innen fagområdet Lønn & HR-a. Utdanningsløpet er skreddersydd for deg som er autorisert regnskapsfører, regnskapsmedarbeider, og alle øvrige som jobber med lønn og HR.

Påmelding Lønn & HR-programmet

Påmeldingfrist er passert. Ta kontakt med Marlen Kaspersen for å høre om det fortsatt er mulighet for deltakelse - marlen@regnskapnorge.no

Kull 8 - oppstart 19. september - OVERSIKT

SAMLING 1 - Modul 1

OPERATIV PRAKTISK LØNN

 • Hva vil det si å ha en god lønnshverdag?
 • Lover og regler, arbeidsforhold, lønn og skatt
 • Hva er lønn- og HR-rådgiverens funksjon?
 • Noen dypdykk
 • Workshops i Beste Praksis
19.- 21. september 2023

Oppdatering:

GRFS: 7, RETTSL: 7, Annet: 4

SAMLING 2 - Modul 1 

OPERATIV PRAKTISK LØNN

 • Merverdiavgift, lønn og regnskap
 • Innrapportering til det offentlige
 • Kontroller og avstemming
 • Workshops i Beste Praksis
18.-19. oktober 2023

Oppdatering:

BOKF: 3, GRFS: 2, RETTSL: 6

SAMLING 3 - Modul 2

HR – ADMINISTRASJON

 

 • Hva er HR-administrasjon?
 • Fra ansettelse til avvikling av arbeidsforhold
 • Noen dypdykk
 • Workshops i Beste Praksis

22.-23. november 2023

 

Oppdatering:

GRFS: 2, RETTSL: 7

SAMLING 4 - Modul 2 (teams)
HR – ADMINISTRASJON

 

 • Sykefravær og sykepenger, permisjoner og ytelser etter Folketrygdlovens regler
 • Pensjon og forsikringer

18. januar 2024

(Digital samling)

Oppdatering:

RETTSL: 6

SAMLING 5

Modul 3 - Dag 1
DIGITAL DIALOG

 


Modul 4 - Dag 2
RÅDGIVER LØNN OG HR ADM.

 

 

 • Effektive arbeidsprosesser
 • Personopplysninger i en digital hverdag

 

 

 • Hvordan være en god sparringspartner
 • Rådgiver - avgrensninger og muligheter
 • Noen dypdykk
 • Workshops i Beste Praksis
 • Eksamensstart
01.-02. februar 2024

Oppdatering: 

M3
GRFS: 3, Annet: 3

M4
GRFS: 4, Annet: 3

TILHØRENDE NETTKURS

Modul 1
Kost- og reisegodtgjørelse - Skatt: 7t oppdatering
Naturalytelser og velferdstiltak - Skatt: 7t oppdatering

Mellom modul 1 og 2
Fra ansettelse til avvikling av arbeidsforhold - Rettslære: 7t oppdatering

Modul 2
Sykefravær - plikter og rettigheter - Rettslære: 1t oppdatering
Retten til sykepenger - Rettslære: 2t oppdatering
Permisjon og ytelser til foreldre - Rettslære: 2t oppdatering
Tjenestepensjon - Rettslære: 3t oppdatering

Mellom modul 2 og 3
Sjøfolk, Svalbard og nettolønnsavtaler - Skatt: 3t oppdatering (frivillig) 
Lønnstakere over landegrensene - Skatt: 7t oppdatering
Regnskapsførers ansvar som rådgiver i arbeidsrettspørsmål - Rettslære: 2t oppdatering

 

Kompetansekrav til deltakere

For å delta på programmet må du ha:

 • gjennomført utdanning innenfor økonomi, HR eller tilsvarende Bachelorgrad’s nivå + 1 års yrkeserfaring innen lønn og HR-administrasjon
  ELLER
 • annen utdannelse + 5 års yrkeserfaring innen lønn og HR-administrasjon

Når du melder deg på vil du få en e-post av oss hvor du blir bedt om å kort beskrive din utdannelse og yrkeserfaring, samt bekrefte at du tilfredstiller kompetansekravene.