Forenklingskonferansen 2015

Dagens forenklingskonferanse i regi av Regnskap Norge, NHO og DNR åpnet for at flere av aktørene som jobber med forenklinger fikk påpeke hvor «skoen trykker», hva som skal til for at «skoen» skal trykke mindre, og hvordan «skoen» bør utformes frem i tid.

Del

Kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner startet konferansen med å takke for at næringslivet er utålmodige. – Vi er godt i gang, men vi har så vidt begynt. Tidstyver er ikke et prosjekt med en sluttdato, det er en måte å jobbe på. Når jeg er rundt og møter dyktige folk i det offentlige så er deres budskap helt klart, la oss få lov til å bruke tiden vår på å løse oppgavene, fortsatte Sanner.

Statssekretær Lars Jacob Hiim ga uttrykk for at departementet følte på presset det er til å levere på forenklinger. 15 milliarders-målet står fast, og vi ser ikke noe som skal hindre oss i å nå dette.

Både Sanner og Hiim ga uttrykk for at det viktigste er å gjøre det enklere å drive bedrift i Norge samt unngå å påføre næringslivet unødvendige byrder.

Skal regjeringen nå sine ambisiøse mål begynner de å få dårlig tid. Det viser en nylig gjennomført Opinion- undersøkelse der 46% av bedriftene svarer at de bruker uforholdsmessig mye arbeid på å oppfylle myndighetenes rapporteringskrav. I 2014 var tallet 44 %. Ikke den store endringen, men undersøkelsen viser at det går i feil retning.

Både skattedirektør Hans Christian Holte og brønnøysunddirektør Lars Peder Brekk snakket om forenklinger og viktigheten av å benytte de teknologiske muligheter som også kan komme næringslivet tilgode. Både Altinn og A-ordningen er vellykkede IT-prosjekter, men det er mer å gå på.

Svensk næringslivs avdelingssjef ved Brüsselkontoret, Jens Hedstrôm, kunne informere om hvordan man jobber med regelverk og regelverksendringer i EU. I EU er man blant annet omforent om at:

  • færre lovforslag, gir færre endringer og færre regler å måtte etterleve
  • det er bedre med reduksjoner i antallet lovforslag, og at de som fremmes vedtas raskt og effektivt
  • brukerinnvolvering er viktig, ikke bare i starten, men i hele tidsforløpet frem til vedtagelse
  • regler kan bare fremmes dersom det gir økt konkurransekraft
  • foreslås et regelforenklingsforslag fra næringslivet skal det enten fremmes eller begrunnes hvorfor det avslås

Hedstrøm avsluttet med et råd til Norge: Skal Regelrådet kunne fungere godt og ivareta formålet, må rådet ha et sterkt og tydelig mandat.

Aktuelle kurs

Aktuelle kurs