Lovutvalg skal vurdere endringer i hvitvaskingsregelverket

Utvalget skal blant annet vurdere om det bør innføres en beløpsgrense for kontantvederlag, og hvordan en slik eventuell begrensning bør håndheves.

Del

Hovedgrunnen til at utvalget nedsettes er å tilpasse regelverket til endringer i internasjonale standarder og nytt hvitvaskingsdirektiv i EU.

Mer om bakgrunn, mandat og utvalgets sammensetning finner du her.

Aktuelle kurs

Aktuelle kurs