Arbeidstilsynet oppretter arbeidstidsenhet

Fra 1. januar 2016 skal alle søknader om arbeidstidsordninger behandles av en nyopprettet nasjonal enhet –Arbeidstidsenheten.

Del

Arbeidstidsenheten vil ha kontor i Bergen, men skal behandle saker fra hele landet. Søknader som gjelder sokkel/offshore og enkelte landbaserte oljeanlegg behandles fortsatt av Petroleumstilsynet.

I tillegg til å behandle søknader, vil enheten også fungere som et kompetanseorgan på arbeidstidsområdet, både internt i Arbeidstilsynet og mot eksterne private og offentlige aktører.

Arbeidstilsynets regioner skal fortsatt ha god kompetanse på arbeidstid, som forvaltes ved tilsyn gjennom informasjon og sanksjoner. Svartjenesten vil også fremdeles svare på spørsmål om arbeidstid.  

Søknader om arbeidstidsdispensasjoner sendes som før til post@arbeidstilsynet.no.

(Kilde: Arbeidstilsynet.)

Søknadsmaler overtidsdispensasjon i regnskaps- og revisjonsbransjen

Regnskaps- og revisjonsforetak som har behov for å søke om dispensasjon for overtid i årsoppgjørsperioden, må som andre forholde seg til den nye mottaksenheten. I den forbindelse har vi laget oppdatert søknadsmal. Du finner søknadsmalen her (for medlemmer).

Aktuelle kurs

Aktuelle kurs