Christines hilsen uke 1

Med synlighetskampanje og medieoppslag løfter vi bransjen og sakene vi brenner for.

Del

I full fart inn i det nye året er vi godt i gang! 

Ingen kjenner deg bedre

Synlighetskampanjen vår har rullet og gått i julen. Den 27. desember ble video nummer to sluppet løs på sosiale medier, og responsen har vært god. Det er gøy å følge med på engasjementet!

Jan-Ove Molle i Norsk Regnskap og Tom Bogstad i TRB ManagementRegnskapsfører Jan-Ove Molle i Norsk Regnskap og daglig lederTom Bogstad i TRB Management har en god tone.

Flere av dere har delt filmene på Facebook, og noen har lurt på om de kan brukes i egen markedsføring. Det kan de absolutt!

YouTube:
Ingen kjenner deg bedre, episode 2

Ingen kjenner deg bedre, episode 1

Facebook:
Ingen kjenner deg bedre, episode 2

Ingen kjenner deg bedre, episode 1

Det kommer to filmer til i løpet av denne måneden – og til hver video hører det en artikkel som utdyper relasjonen regnskapsføreren har til kunden.

Regnskap Norge i media

Det er ikke bare gjennom den pågående synlighetskampanjen vi har blitt profilert i julen. Vi har også fått spalteplass i Dagens Næringsliv ved to anledninger.

I et leserinnlegg i Dagens Næringsliv om tvangsmulkt oppfordrer vi lovgiver til å få på plass fornuftige og mer treffende unntaksregler. Rene misforståelser, førstegangsfeil eller tilfeller hvor det egentlig ikke mangler opplysninger, bør ikke bøtelegges.

Dette er en av de store sakene vi jobber med politisk, og med innlegget bidrar vi til økt oppmerksomhet rundt saken.

I den andre saken kommenterer vi vurderingene fra Sveriges riksrevisjon om å gjeninnføre revisjonsplikten for små svenske selskaper. Den store evalueringsundersøkelsen fra 2015 avdekket ingen indikasjoner på negative konsekvenser av fritaket i Norge.

En faktor som er ulik i de to landene er at vi har en offentlig autorisasjonsordning for regnskapsførere. Autorisasjonskravet gjør at behovet for revisjon i ettertid ikke er like stort, så lenge det gjøres et skikkelig arbeid i forkant. Vår erfaring fra både myndighetene og næringslivet er at den norske ordningen fungerer godt. 

Møte med Skattedirektoratet

Vi forbereder møte med skattedirektøren mandag, hvor vi blant annet vil se på sanksjonssystemet, varselrutinene fra Skatteetaten og restansesituasjonen i Skatteklagenemda. 

 

Aktuelle kurs

Aktuelle kurs