Christines hilsen uke 2

Vi har vært i møte med Skattedirektoratet, kommentert påstander om bransjens fremtid i media og gått gjennom varslingsrutinene våre.

Del
Regnskap Norge stilte mannsterke i møte med Skattedirektoratet.

Møte med Skattedirektoratet

Mandag stilte vi opp i Skattedirektoratet for vårt årlige møte med ledelsen. Dette er en arena hvor vi har mulighet til å snakke om de større linjene, og orientere hverandre om status og satsningsområder i våre to organisasjoner.

Det er alltid godt å få bekreftet at regnskapsbransjen blir sett på som en viktig og betydningsfull aktør for Skatteetaten, i det oppdraget vi har om å levere kvalitet i regnskap og skatterelatert rapportering.

For å få til et best mulig samspill fremhever vi fra vår side hele tiden betydningen av brukerinvolvering. Det er avgjørende for å få til gode løsninger, som gagner næringslivet like mye som etaten. Et av temaene på møtet var derfor hvordan vi kan få til enda sterkere og bedre brukerinvolvering fremover.

Et annet hovedtema var forhold knyttet til skatteforvaltningsloven. Dette gjelder særlig praktiseringen av reglene om tilleggsskatt og tvangsmulkt, varslingsrutiner og restansesituasjonen i skatteforvaltningsnemda. Det er ingen tvil om at det er stor avstand mellom oss når det gjelder hvordan sanksjonsregelverket både skal og bør praktiseres, men vi fikk også tilbakemeldinger på at Skatteetaten har gjort flere endringer i sin praksis som direkte følge av innspill fra oss.

Dette viser hvor viktig god dialog er, og dere medlemmer som gir oss gode eksempler på saker skal ha en stor takk for at dere involverer oss!   

Synlighet i media

Denne uken slo e24 opp en oversikt over en rekke yrker som vil forsvinne eller bli sterkt redusert i løpet av de neste 20 år, og hvilke yrker man derfor bør unngå. Blant de som ble trukket frem var regnskapsbransjen. Artikkelen bygger på en NHO-rapport om følgene av digitaliseringen. 

For å nyansere bildet og formidle hvordan vi utnytter mulighetene digitaliseringen gir, fikk vi gitt tilsvar med en kommentar som ble publisert på forsiden av e24 torsdag.

Med solid og oppdatert innsikt i virksomhetens økonomi er regnskapsføreren mer enn noen gang næringslivets nærmeste rådgiver. Vær stolt!

Varlingsrutiner

Har du varslingsrutiner på plass i din virksomhet? I personalmøtet som ble holdt denne uken gikk vi gjennom Regnskap Norges varslingsrutiner. Varslingsrutinene er de samme som NHO bruker. 

Årsfakturering

Medlemssenteret jobber for tiden med å klargjøre for årsfakturering.

Vi starter som vanlig med kontrollavgiften fra Regnskap Norge, og serviceavgift, forsikringer og abonnement fra Regnskap Norge AS. Kontingentene sendes til slutt, forhåpentligvis tidlig i februar. Vi sender fortsatt ut en del faktura per papir, så logg dere gjerne inn og legg inn e-postadresse for faktura under profilen. Vi sender også per EHF til de av dere som ønsker det. 

NHOs årskonferanse

Tittelen på konferansen var «Verdien av arbeid», og Erna Solberg og Kristin Skogen Lund holdt tydelige og inspirerende taler. NHO har lagt ut video av innleggene.

Ingen lærer så mye på jobb som vi gjør i Norge. Derfor lønner det seg å investere i å få flest mulig i arbeid.

Et viktig budskap var at vi må jobbe for kontinuerlig kompetanseutvikling i arbeidslivet for å utnytte mulighetene i ny teknologi. 

Aktuelle kurs

Aktuelle kurs