Christines hilsen uke 3

Vi jobber med å posisjonere bransjen i den sirkulære økonomien og har orientert Google og McKinsey om at vi ikke blir tatt helt på senga av automatiseringens inntog.

Del
Christine Lundberg Larsen under høringen i Stortingets energi- og miljøkomite om sirkulærøkonomi.

Høring – sirkulær økonomi

Mandag stilte jeg i høring i Stortingets energi- og miljøkomite. Endelig er sirkulærøkonomi på den politiske agendaen, og her vil vår bransje ta en viktig rolle!

For å bidra til fremtidig vekst må vi satse grønnere, smartere og mer nyskapende – legge om til sirkulær økonomi og utvikle forretningsmodeller som tar høyde for gjenbruk og høy ressursutnyttelse. For å lykkes må det også være lønnsomt.

Omleggingen fra lineær- til sirkulær økonomi vil påvirke regnskap og bokføring, og sannsynligvis føre til nye rapporteringsbehov.

I vår eksisterende rolle har vi god økonomisk innsikt i majoriteten av virksomhetene som utgjør norsk næringsliv. Som økonomiske rådgivere er vi tett på, og det er naturlig at vi tar bedriftsøkonom-rollen i dette. Vi er allerede i inngripen med informasjon gjennom økonomisystemet, og som næringslivets nærmeste rådgivere kan vår bransje veilede og orientere SMB-markedet i muligheter og krav som følger av sirkulær økonomi.

Dette temaet vil det komme mer om fra oss fremover!

Synlighet i media

Google og McKinsey viser at de mangler kunnskap om regnskapsbransjen i artikkelen Dagens Næringsliv publiserte mandag denne uken. For å nyansere det ganske overdrevne teknologi-optimistiske bildet – og nok en gang fortelle at vi bruker digitaliseringen som verktøy og ikke opplever den som en konkurrent – kom vårt tilsvar som innlegg onsdagen etter.

Noen dager senere uttalte vi oss igjen i Dagens Næringsliv, denne gang om forenklingsmålene i den nye regjeringserklæringen i. Vi er positive til målene og intensjonen bak, men det blir lite nettoforenkling hvis det stadig kommer nye lover og krav som slår besparelser i hjel. Det må jobbes med stort forenklingsfokus fremover, for at bedriftene virkelig skal få opplevelsen av forenkling i praksis. 

Det har den siste tiden vært flere tilfeller av underslag innen idretten og frivillige organisasjoner. I en nyhetssak i Drammens Tidende oppfordrer vi til bruk av autorisert regnskapsfører dersom man ikke har kompetente folk internt i organisasjonen – for å sikre midlene i foreningene. Stikkord er kompetanse, rutiner og kontroll – ivaretakelse av lover og regler. Dette vil en autorisert regnskapsfører ivareta.

Webinar

Vi arrangerer gratis webinar mandag 29. januar kl. 10.00–11.30 hvor vi går gjennom viktige forberedelser til årsoppgjøret. Webinaret har allerede 600 påmeldte, og om du ikke er en av dem kan du melde deg på her.

 

 

Aktuelle kurs

Aktuelle kurs