Endring i notekrav om nærstående parter

Finansdepartementet har endret forskriftsbestemmelser om noteopplysninger om nærstående parter for andre enn små foretak. Det er gjort enkelte unntak for transaksjoner med foretak som står det offentlige nær.

Del

Gjennom forskrift av 21.12.14 nr. 1316 om endring i forskrift til regnskapsloven samordnes definisjonen av nærstående parter i forskirft til regnskapsloven § 7-30b-1 med definisjonen i IFRS. I ny § 7-30b-2 gis det enkelte unntak for noteopplysninger vedrørende transaksjoner med enkelte foretak som står det offentlige nær.

Endringene trer i kraft straks med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2014 eller senere.

Aktuelle kurs

Nettkurs
 • Finansregnskap 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Skatte-/Avgiftsrett 3
  Klokke Created with Sketch.
 • RF-Regelv./GRFS 1
  Klokke Created with Sketch.
Nettkurs
 • Bokføring 2
  Klokke Created with Sketch.

Aktuelle kurs

121129121171