Søknadsskjema for å søke autorisasjon som regnskapsførerselskap tilgjengelig i Altinn

Skjemaet har skjemanummer KRT-1061.

Del

Det nye Altinn-skjemaet skal brukes ved søknad om autorisasjon for regnskapsførerselskaper.

Skjemaet er aktuelt for alle andre foretaksformer enn enkeltpersonforetak, som ønsker å drive regnskapsførervirksomhet i samsvar med regnskapsførerloven.

Skjemaet inneholder ingen vesentlige endringer i forhold til tidligere versjon, men er først og fremst en omgjøring til elektronisk utgave.

Du finner skjemaet her.

Aktuelle kurs

Aktuelle kurs