Lignings-ABC skifter navn til Skatte-ABC

Skatte-ABC 2016/2017 er nå tilgjengelig.

Del

Årsaken til navneendringen er at begrepet "ligning" ikke er videreført i den nye skatteforvaltningsloven som trådte i kraft 1. januar 2017. 

En større endring rent innholdsmessig er at omtale av skatteforvaltningsregler kun omtales i den grad disse har betydning for å gi et helhetlig bilde av de materielle skattereglene.

Skatteforvaltningsreglene omtales mer grundig i den nye skatteforvaltningshåndboken.

Du finner Skatte-ABC her.

Aktuelle kurs

28.02.2017
Ålesund
 • Finansregnskap 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Skatte-/Avgiftsrett 4
  Klokke Created with Sketch.
Nettkurs
 • Skatte-/Avgiftsrett 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Annet 2
  Klokke Created with Sketch.

Aktuelle kurs

89819105267