SkatteFUNN i datterselskap som utelukkende driver med forskning og utvikling

Datterselskap ble ikke vurdert som forskningsinstitusjon, og kunne derfor få SkatteFUNN-fradrag.

Del

I en bindende forhåndsuttalelse avgitt 30.06.2017 var spørsmålet om datterselskap som utelukkende skal drive med forskning og utvikling er kvalifisert for å få skattefradrag etter SkatteFUNN-regelverket (skatteloven § 16-40). Forskningsinstitusjoner er unntatt fra SkatteFUNN-ordningen, og spørsmålet var derfor om en slik organisering ville innebære at datterselskapet ville miste fradragsmuligheten.

I dette tilfellet var morselskapet en skattefri institusjon, men det har ingen betydning for konklusjonen.

I sin konklusjon lander Skattedirektoratet på at datterselskapet ikke mister fradragsretten etter SkatteFUNN-regelverket:

«Datterselskapet (under stiftelse) skal utelukkende drive med forskning og utvikling hvor forskningsresultatet deretter skal selges til enten morselskapet til markedsmessig pris eller til andre oppdragsgivere umiddelbart etter ferdigstillelse. Det er ikke opplyst at Datterselskapet vil ha vitenskapelige publiseringer eller systematisk arbeide med åpen teknologi- og kunnskapsspredning. Selskapet faller dermed utenfor definisjonen i Finansdepartementets skatteforskrift (FSFIN) av "forskningsinstitusjoner" slik denne er formulert i § 16-40-3 og omfattes da ikke av unntaket for oppdragsforskning i FSFIN § 16-40-6 (6) som avskjærer SkatteFUNN-fradrag. Dette medførerat Datterselskapet vil kunne omfattes av reglene i skatteloven § 16-40 dersom øvrige vilkår er oppfylt

Hele uttalelsen kan du lese her.

Aktuelle kurs

15.11.2017
Bodø
  • Skatte-/Avgiftsrett 2
    Klokke Created with Sketch.
  • Rettslære 5
    Klokke Created with Sketch.
20.10.2017
Trondheim
  • Skatte-/Avgiftsrett 7
    Klokke Created with Sketch.

Aktuelle kurs

108038108061