Skattytere med utsettelse til 30. juni: tvangsmulkt begynner å løpe 10 virkedager etter varsel er sendt

Det er forventet at påminnelse om manglende levering av skattemelding formues- og inntektsskatt sendes ut om lag 5. juli.

Del

Vi har på vår forespørsel mottatt følgende informasjon fra Skattedirektoratet:

"Næringsdrivende som har søkt utsettelse og ikke leverer skattemeldingen innen den nye fristen vil motta varsel om og betinget vedtak om tvangsmulkt. I utgangspunktet vil varsel og betinget vedtak bli sendt ut 5 dager etter innleveringsfristen og mulkten begynne å løpe 10 dager ( + helligdager) etter varsel sendes ut."

Vi antar dette betyr at varsel sendes ut 5. juli, og at tvangsmulkt begynner å løpe fra 19. juli. Korrekt dato for når tvangsmulkt begynner å løpe fremkommer uansett av varselet som sendes ut.

Vi har bedt om å få presisert datoene, og vil oppdatere artikkelen så snart vi mottar informasjon om dette.

Aktuelle kurs

07.03.2018
Stavanger
  • Finansregnskap 3
    Klokke Created with Sketch.
  • Skatte-/Avgiftsrett 4
    Klokke Created with Sketch.
Nettkurs
  • Skatte-/Avgiftsrett 2
    Klokke Created with Sketch.

Aktuelle kurs

108459123896