Nye lånetiltak og utsatt betalingsfrist for arbeidsgiveravgift

I pressekonferanse varsler regjeringen nye krisetiltak for å håndtere korona-krisen.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Regjeringen foreslår to nye lånetiltak med en samlet ramme på minst 100 milliarder kroner. Tiltakene skal gjøre det lettere for kriserammede norske bedrifter å skaffe seg likviditeten de trenger for å komme seg gjennom den krevende situasjonen de nå står i.

Statlig lånegaranti for nye banklån til små og mellomstore bedrifter

Det foreslås etablert en statlig lånegaranti spesielt rettet mot nye banklån til små og mellomstore bedrifter som får driftstap som følge av den ekstraordinære situasjonen knyttet til korona-utbruddet. I første omgang foreslås det at ordningen får en garantiramme på 50 milliarder kroner, men regjeringen vil legge på mer dersom det blir behov for det.

Det er foreløpig ikke klart hvordan ordningen blir utformet i praksis, herunder hvordan myndighetene skal forvalte den og følge opp at bankene bruker den i tråd med hensikten. Finansdepartementet er i dialog med banknæringen om dette, og det vil bli lagt frem en proposisjon så snart som mulig.

Gjenoppretter Statens obligasjonsfond

Det foreslås videre å gjenopprette Statens obligasjonsfond. Det skal bidra til økt likviditet og kapitaltilgang i obligasjonsmarkedet, der de største bedriftene i all hovedsak låner penger. Fondet får foreløpig en ramme på 50 milliarder, og skal forvaltes av Folketrygdfondet.

Utsatt betalingsfrist AGA

I første krisepakke gikk regjeringen inn for betalingsutsettelse for forskuddsskatt for personlig næringsdrivende og formuesskatt. I denne runden foreslås det også utsatt betaling for arbeidsgiveravgiften som forfaller 15. mai.

Regjeringens pressemelding 15. mars 2020