Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift foreslås utvidet til å gjelde flere kommuner

Forrige uke foreslo regjeringen å utvide ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift med 31 nye kommuner. Samtidig vil imidlertid de foreslåtte endringene medføre at enkelte næringer ikke lenger vil omfattes av ordningen med redusert arbeidsgiveravgift

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift innebærer en form for statsstøtte, som etter EØS-avtalen krever godkjenning av EFTAs overvåkningsorgan, ESA. Ordningen er utformet innenfor rammene av det som kan godkjennes som regional statsstøtte etter EØS-avtalen. Nye EØS-regler for regional støtte trer i kraft 1. juli 2014. På grunn av disse endringene må også dagens ordning med differensiert arbeidsgiveravgift revideres.  Regjeringens forslag ble torsdag 13. mars sendt til ESA for godkjenning.

Med forbehold om ESAs godkjenning vil den nye ordningen omfatte alle kommunene i dagens virkeområde. Dette inkluderer hele Nord-Norge. De 31 kommunene som kommer i tillegg, er spredt på ti fylker fra Nord-Trøndelag til Aust-Agder. Dagens avgiftssatser er foreslått videreført. Alle kommuner som i dag er omfattet av ordningen, blir værende i samme sone som i dag. De nye kommunene foreslås hovedsakelig plassert i sone 2, mens tre kommuner er foreslått i sone 3. Den nye ordningen skal tre i kraft fra 1. juli 2014.

Årsaken til at Regjeringen foreslår at 31 nye kommuner blir tatt inn i ordningen er at disse kommunene har hatt en svak utvikling i folketall, sysselsetting eller økonomisk vekst.

De nye kommunene i ordningen er

  • Hedmark: Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes, Våler og Åmot
  • Oppland: Søndre Land og Nordre Land
  • Buskerud: Rollag
  • Telemark: Drangedal, Nome og Hjartdal
  • Aust-Agder: Risør, Gjerstad og Åmli
  • Rogaland: Sauda
  • Hordaland: Tysnes, Kvinnherad og Jondal
  • Møre og Romsdal: Vanylven (sone 3), Sande, Stordal, Vestnes og Nesset
  • Sør-Trøndelag: Ørland, Agdenes, Bjugn (sone 3) og Meldal (sone 3)
  • Nord-Trøndelag: Inderøy

De nye retningslinjene for regionalstøtte i EU og EØS-området har flere sektorunntak enn tidligere. Det fører til at det ikke er lovlig med differensiert arbeidsgiveravgift for transportsektoren, energisektoren, produksjon av stål og syntetiske fiber, finans og forsikring. I tillegg kommer foretak (i konsern) som utøver aktiviteter typisk for et hovedkontor. Disse sektorene må derfor betale ordinær arbeidsgiveravgift på 14,1 prosent fra 1. juli 2014. På den annen side kommer nå skipsbygging, som tidligere har vært utenfor, inn i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

Foretak med virksomhet innenfor landbruk, skogbruk og fiske, som anses å falle utenfor EØS-avtalen, kan fortsette med differensierte satser på samme måte som i dag utenfor den notifiserte ordningen.

Finansdepartementets pressemelding om forslaget

Spørsmål og svar om differensiert arbeidsgiveravgift