Reduserte satser for arbeidsgiveravgift gjeninnføres for transport- og energiforetak I 2018

Gjeninnføringen av reduserte satser kommer som følge av endringer i EUs regelverk.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I 2013 endret Europakommisjonen statsstøtteregelverket slik at store deler av energi- og transportsektoren i distriktene ikke lenger kunne beregne arbeidsgiveravgift med generelt reduserte satser. Dette fikk virkning fra juli 2014. Fra samme tidspunkt ble det innført kompenserende tiltak innenfor statsstøtteregelverket.

Finansdepartementet skriver i en pressemelding at regjeringen spilte inn endringsforslag til Europakommisjonen, og i mai i år vedtok kommisjonen å ta de norske forslagene inn i regelverket om gruppeunntak for statsstøtteordninger. Dette innebærer at den generelle ordningen med differensierte satser igjen kan inkludere transport- og energiforetak.

Endringene i EU-reglene skal nå på vanlig måte innlemmes i EØS-avtalen og i norsk rett, og det forventes at dette vil skje i løpet av høsten. Regjeringen vil i budsjettet for 2018 foreslå å gjeninnføre differensierte satser for transport- og energisektoren, med virkning fra 1. januar 2018.

Foretak i andre sektorer som kan bruke reduserte satser etter dagens ordning, vil ikke bli berørt av endringen.