Årsrapport fra Regnskapsstandardstyret

Regnskapsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse har avgitt sin årsrapport for 2017. Regnskapsstandardstyret avventer videre standardsetting i påvente av en avklaring om fremdriften med en ny regnskapslov.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Regnskapsstandardstyret har publisert sin årsrapport for 2017, hvor det redegjøres for arbeidet det siste året og fremtidige planer.

Regnskapsstandardstyret har, på grunn av den uklare situasjonen hva gjelder videre fremdrift og Finansdepartementets retning i arbeid med en ny regnskapslov, besluttet å stanse det påbegynte arbeidet med ny regnskapsstandard for øvrige foretak inntil videre.

I påvente av ny regnskapslov og ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak, har Regnskapsstandardstyret i utgangspunktet heller ikke vedlikeholdt eksisterende regnskapsstandarder. Endringer regnskapsloven og aksjeloven samt ny likestillings- og diskrimineringslov har likevel medført behov for å oppdatere NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak, NRS 16 Årsberetning og NRS (F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. I tillegg ble NRS (V) Pensjonsforutsetninger oppdatert pr. 31.08.17 og 31.12.17.

Lenker til aktuelle nyhetssaker: