Endringer i NRS 16 Årsberetning

Som følge av endringer i likestillings- og diskrimineringsloven er det gjort endringer i NRS 16 Årsberetning.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Før sommeren ble det vedtatt endringer i likestillings- og diskrimineringsloven som medførte endringer i regnskapsloven knyttet til krav til redegjørelse i årsberetningen. Disse endringene er nå innarbeidet i NRS 16 Årsberetning.

Endringene trer kraft fra 1.1.2020 og gjelder for årsberetninger som utarbeides etter denne datoen. De nye aktivitetspliktene i likestillings- og diskrimineringsloven § 26 har også virkning fra denne datoen og i årsberetningen for 2019 vil det da bare være aktuelt å redegjøre for denne delen dersom det er utført eller planlagt utført aktiviteter på tidspunktet årsberetningen avlegges.

Utover dette er det i standarden rettet opp enkelte feil og uklarheter.

Nyheten fra Norsk Regnskapsstiftelse samt ny og endringsmarkert standard finner du her.