Regnskapsregisteret med nye varslingsdatoer for påminnelse om frist for innsending av årsregnskap

Regnskapsfører, revisor og den regnskapspliktige mottar påminnelse om frist for innsending av årsregnskap tirsdag 26. juli. To uker senere, 9. august, varsles de solidaransvarlige.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Det viktigste å merke seg i år er at årsregnskapene må leveres Regnskapsregisteret innen 31. juli. Den midlertidige ordningen med utsatt frist for ileggelse av forsinkelsesavgift er opphørt. Les mer om endringen her.


Påminnelse til den regnskapspliktige

Regnskapspliktige vil 26. juli motta en melding i Altinn som minner om fristen 31. juli for levering av årsregnskapet. Meldingen vil ha følgende ordlyd:

"Husk å levere komplett årsregnskap via Regnskapsregisteret sine skjema i Altinn senest 31. juli for å unngå forsinkelsesgebyr. Innsending av årsregnskap til Regnskapsregisteret må gjøres i tillegg til rapporteringer til Skatteetaten. Mer informasjon finner dere på våre hjemmesider.

Dersom dere har regnskapsfører eller revisor som er registrert i Enhetsregisteret, har også de fått påminnelse fra oss. 

Hvis dere nylig har sendt inn årsregnskapet til Regnskapsregisteret, kan dere se bort fra denne påminnelsen."

Den regnskapspliktige blir varslet pr e-post om at det ligger ny melding i Altinn fra Regnskapsregisteret. 

Samleoversikt til regnskapsførere og revisorer

Som i fjor vil regnskapsførere og revisorer motta samleoversikt over hvilke årsregnskaper som ikke er registrert innlevert til Regnskapsregisteret. Oversikten inneholder de kunder mottaker er registrert som regnskapsfører eller revisor på i Enhetsregisteret.

Samleoversikten vil være oppdatert pr 23. eller 24. juli, dersom alt går i samsvar med planen.

Varselet legges ut i Altinn, og det varsles pr e-post at Altinn inneholder melding om dette.

Varselet i Altinn vil ha følgende tekst:

"Nedenfor følger en oversikt over de enhetene som ikke har fått godkjent årsregnskapet, der <org.nr.> <navn> er registrert med rollen regnskapsfører/revisor i Enhetsregisteret. 

I oversikten har vi ikke tatt med de enhetene som har årsregnskap under behandling hos Regnskapsregisteret. 

Org.nr.                 Navn

<org.nr>              <navn>

<org.nr>              <navn>"

Én melding pr regnskapspliktig enhet til de solidaransvarlige

I første varslingsrunde er det enheten, regnskapsfører og revisor som varsles. De solidaransvarlige vil 9. august motta e-postvarsel om at det foreligger ny melding i Altinn fra Regnskapsregisteret. Varselet lyder slik:

"<Navn> har mottatt en påminnelse om manglende årsregnskap for <org.nr.> <navn> på www.altinn.no."

Påminnelsen som ligger i Altinn inneholder følgende orientering:

"Du har en rolle i <org.nr.> <navn> som medfører at du kan få solidarisk ansvar for et eventuelt forsinkelsesgebyr. Komplett årsregnskap er ikke mottatt innen fristen, som var 31. juli. 

Hvis du ikke lenger har en rolle i enheten, må du melde dette til Enhetsregisteret/Foretaksregisteret."

Personer som er solidaransvarlig for flere selskaper vil motta én melding pr regnskapspliktig enhet.

Det er styremedlemmene i den regnskapspliktiges styre som anses som solidaransvarlige. Dersom enheten ikke har styre, er det deltakerne eller medlemmene og daglig leder som svarer solidarisk for forsinkelsesgebyr. 

Kontaktinformasjonen i Altinn må være oppdatert

E-postadressene som brukes ved varsling er e-postadressene som er registrert i Altinn.

Endring av foretakenes e-postadresse må skje ved varsling til Enhetsregisteret.

De solidaransvarliges e-postadresser kan sjekkes og endres direkte i Altinn, jf menyvalget Profil, roller og rettigheter. Her er det Difis Kontakt- og reservasjonsregister som brukes.