Nye krav til innrapportering av årsregnskapsopplysninger til Regnskapsregisteret

Fra 1. mai 2021 må alle som benytter noteoppsettet for små foretak rapportere noen noteopplysninger i skjema. For at årsregnskapet skal være komplett bør noteopplysningene sendes inn som filvedlegg i tillegg.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Brukere som sender inn årsregnskapsopplysninger gjennom et årsoppgjørssystem/regnskapssystem vil systemleverandørene tilrettelegge innsendingen slik at det nye kravet oppfylles.

Regnskapsregisteret har gitt systemleverandørene frist til 30. april med å ha løsning klar for de nye rapporteringskravene, med oppfordring om å ha dette på plass så tidlig som mulig. Når systemleverandøren har lagt ut den nye versjonen, vil det ikke lenger være mulig å rapportere på gammel versjon av skjema RR-0002.

Følgende noteopplysninger skal fylles ut for alle små foretak (nr 4 og 5 kun hvis aktuelt):

  1. Ytelser til ledende personer (kan besvares med "Nei" eller beløp i minst en post)
  2. Antall årsverk (inntil to desimaler). Det kan besvares med 0. Det er ikke krav om å spesifisere beløp
  3. Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer (kan være "Nei" eller beløp/tekst i minst en post).
  4. Aksje- og aksjeeieropplysninger (pliktig for aksjeselskap).
  5. Konsern, datterselskap og tilknyttet selskap (pliktig for morselskap).

Ved bestilling av årsregnskap gjennom Regnskapsregisteret mottar kunden både notene som er rapportert i skjema og notesettet i pdf.

Det er ikke tilsvarende krav om å legge inn noen noter i skjema for regnskapspliktige som bruker et annet skjema enn RR-0002 for innsendelse av årsregnskap. Dette er være for eksempel bank og forsikring.