Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.08.18

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert NRS(V) Pensjonsforutsetninger pr. 31.08.18.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

NRS(V) Pensjonsforutsetninger omhandler beregningsforutsetninger for ytelsesbaserte pensjonsordninger etter IAS 19 Ytelser til ansatte og NRS 6 Pensjonskostnader.

Les mer om oppdateringen av pensjonsforutsetningene på Norsk RegnskapsStiftelses internettsider.