Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.12.18

For første gang siden Norsk RegnskapsStiftelse startet å utgi veiledningen, er forutsetningene uendret fra forrige oppdatering (31.08.18).

Del

NRS(V) Pensjonsforutsetninger (januar 2019) omhandler beregningsforutsetninger for ytelsesbaserte pensjonsordninger etter IAS 19 Ytelser til ansatte og NRS 6 Pensjonskostnader pr. 31. desember 2018.

Forutsetningene pr. 31. desember 2018 er uendret fra forrige oppdatering pr. 31. august 2018.

Les mer om oppdateringen av pensjonsforutsetningene på Norsk RegnskapsStiftelses internettsider.

Aktuelle kurs

Nettkurs
 • Finansregnskap 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Skatte-/Avgiftsrett 3
  Klokke Created with Sketch.
 • RF-Regelv./GRFS 1
  Klokke Created with Sketch.
Nettkurs
 • Bokføring 3
  Klokke Created with Sketch.

Aktuelle kurs

121129127821