Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.12.18

For første gang siden Norsk RegnskapsStiftelse startet å utgi veiledningen, er forutsetningene uendret fra forrige oppdatering (31.08.18).

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

NRS(V) Pensjonsforutsetninger (januar 2019) omhandler beregningsforutsetninger for ytelsesbaserte pensjonsordninger etter IAS 19 Ytelser til ansatte og NRS 6 Pensjonskostnader pr. 31. desember 2018.

Forutsetningene pr. 31. desember 2018 er uendret fra forrige oppdatering pr. 31. august 2018.

Les mer om oppdateringen av pensjonsforutsetningene på Norsk RegnskapsStiftelses internettsider.