Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.12.18

For første gang siden Norsk RegnskapsStiftelse startet å utgi veiledningen, er forutsetningene uendret fra forrige oppdatering (31.08.18).

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

NRS(V) Pensjonsforutsetninger (januar 2019) omhandler beregningsforutsetninger for ytelsesbaserte pensjonsordninger etter IAS 19 Ytelser til ansatte og NRS 6 Pensjonskostnader pr. 31. desember 2018.

Forutsetningene pr. 31. desember 2018 er uendret fra forrige oppdatering pr. 31. august 2018.

Les mer om oppdateringen av pensjonsforutsetningene på Norsk RegnskapsStiftelses internettsider.

Aktuelle kurs

29.10.2020
TRONDHEIM
  • Bokføring 7
    Klokke Created with Sketch.
19.11.2020
DRAMMEN
  • Bokføring 7
    Klokke Created with Sketch.